Α. Αδαμοπούλου: Να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα ακοής στην ενημέρωση για τον κορωνοϊό

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
06 Απρ, 2020

Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Αγγελική Αδαμοπούλου κατέθεσε ερώτηση στον Υφυπουργό κ. Στέλιο Πέτσα και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ Κυριάκο Πιερρακάκη, σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα ακοής στην ενημέρωση για τον κορωνοϊό, καθώς η καθημερινή ενημέρωση των εκπροσώπων της κυβέρνησης, κυρίων Τσιόδρα και Χαρδαλιά σχετικά με την εξέλιξη της νόσου δεν είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες.

Ακολουθεί η επιστολή της Α. Αδαμοπούλου:

Κ. Υπουργοί,

Πρόσφατα έλαβα διαμαρτυρία από τον σύλλογο ΑΚΟΥΣΤΗΡΙΞΗ ο οποίος αποτελεί κίνηση για την προσβασιμότητα κωφών και βαρηκόων με προφορικό λόγο με το εξής περιεχόμενο:

«Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή για όλους μας κρίση, θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε για το γεγονός ότι η καθημερινή ενημέρωση των πολιτών, μέσω των κυρίων Τσιόδρα και Χαρδαλιά δεν είναι προσβάσιμη και κατανοητή από όλους τους πολίτες. Συγκεκριμένα, οι συμπολίτες μας με πρόβλημα ακοής (βαρήκοοι και κωφοί μη γνώστες της νοηματικής) χρειάζονται υποτίτλους για να μπορέσουν να κατανοήσουν τα λεγόμενα. 

Στις τηλεοράσεις των άλλων χωρών της ΕΕ (έχουμε υπόψη μας την Αγγλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Γαλλία) εκτός από το διερμηνέα της νοηματικής υπάρχουν και υπότιτλοι στην οθόνη και έτσι όλοι οι πολίτες με πρόβλημα ακοής μπορούν να ενημερωθούν.
Με δεδομένο ότι στην ηλικία άνω των 65 ετών, ο ένας στους 3 συμπολίτες μας έχει ήδη κάποιο πρόβλημα ακοής (ορισμένοι εξ αυτών αρκετά σοβαρό), εξυπακούεται ότι μερικές χιλιάδες βαρήκοοι, ηλικιωμένοι οι περισσότεροι, αδυνατούν να κατανοήσουν τις εξαγγελίες για τον κορονοϊό. Οι ίδιοι άνθρωποι αποτελούν και την πλέον ευπαθή κοινωνική ομάδα, για την οποία παίρνουμε όλοι μας τα μέτρα προστασίας. Είναι δε αποκλεισμένοι στα σπίτια τους και συνήθως δεν έχουν ενημέρωση ούτε από άλλη πηγή (εφημερίδες, διαδίκτυο, ραδιόφωνο).

Σύμφωνα δε με το άρ. 4 της πρόσφατης (σε ισχύ από 1/1/2019 ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 3586/3.12.2018 (Β΄5491) , σε εφαρμογή του νόμου 4488/2017: «Oι δημόσιες ανακοινώσεις, όπως τα διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, καθώς και οι ανακοινώσεις σε εξαιρετικές ή κρίσιμες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων φυσικών καταστροφών, πρέπει να μεταδίδονται στο γενικό κοινό μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα και σε ένταση μεγαλύτερη της συνήθους ροής του προγράμματος». Με την Κ.Υ.Α ουσιαστικά καθορίστηκαν τα μέσα, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Η ανωτέρω ΚΥΑ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της κοινοποιήθηκε σε όλους τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν εγκαίρως γνώση αυτής και ώστε να συμμορφωθούν με τις ρυθμίσεις της. Ωστόσο, και σύμφωνα με την παραπάνω διαμαρτυρία, οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω απόφαση και εξ αυτού του λόγου περιορίζεται η πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες τους.

Αυτό παραβιάζει κατάφωρα τα άρ. 2, 4 παρ.1. 5Α παρ. 1, 21, 25 παρ. 1 και 116 παρ. 2 του Συντάγματος.

Τα ανωτέρω άρθρα, τόσο το καθένα ξεχωριστά όσο και με τη συνδυαστική τους ερμηνεία, προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και συνιστούν το πλαίσιο που επιτρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία και τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία. Η συνταγματική κατοχύρωση του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ατόμου (Άρθρο 2) και της αρχής της ισότητας έναντι του νόμου και των ίσων δικαιωμάτων (άρθρο 4) , αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του ρυθμιστικού πλαισίου για τα άτομα με αναπηρία και την αντιμετώπισή τους από το κράτος. Με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους (Άρθρο 21), και του κράτους δικαίου (Άρθρο 25), τα άτομα με αναπηρία εξοπλίζονται με το ιδιώνυμο συνταγματικό δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, την επαγγελματική τους ένταξη και τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η νέα διάταξη (παρ. 6) του Άρθρου 21, σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικής ισότητας (Άρθρο 4 παρ.1) και με την επίσης νέα διάταξη (παρ. 2) του Άρθρου 116, η οποία επιτρέπει τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ ομάδων οι οποίες τελούν υπό συνθήκες πραγματικής ανισότητας, δίνει τη δυνατότητα στον νομοθέτη να λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία ή για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία.

Η παρ. 6 του Άρθρου 21, ουσιαστικά συνιστά την υιοθέτηση του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία και συνακόλουθα την υποχρέωση της Πολιτείας να σχεδιάζει και να μεριμνά για τη λειτουργία της κοινωνικής ζωής με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Ιδιαίτερη σημασία έχει το Άρθρο 5Α με το οποίο εισάγεται το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας που συνιστά ουσιώδη προϋπόθεση για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου, δεδομένου ότι η πληροφορική ενσωματώνεται πλέον σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής (πληροφόρηση, επικοινωνία, εκπαίδευση, εργασία, ψυχαγωγία, κ.ά.).

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε:

1)Για ποιο λόγο έχει παρέλθει τόσος χρόνος χωρίς να εφαρμόζονται ο νόμος και η ΚΥΑ για την ταυτόχρονη αναγραφή των υποτίτλων στα διαγγέλματα σχετικά με τον κορονοϊό (τα οποία είναι αναμφίβολα εξαιρετικά και κρίσιμα), με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την ενημέρωση των ατόμων που κατ’ εξοχήν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, λόγω και της ηλικίας τους (ηλικιωμένοι βαρήκοοι);

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την άμεση εφαρμογή του νόμου και της Κ.Υ.Α , ενόψει της συνταγματικής επιταγής και της αδήριτης ανάγκης που έχει προκύψει στην παρούσα συγκυρία για ισότιμη πρόσβαση όλων στην ενημέρωση σχετικά με την πανδημία ως δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αγγελική Αδαμοπούλου
Βουλευτής Α’ Αθήνας, ΜέΡΑ25

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο