Όχι στη θεσμοθέτηση κωφών και βαρήκοων δύο ταχυτήτων

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
29 Νοέ, 2018

Πριν λίγες μέρες, στις 26/11/2018, ολοκληρώθηκε στη Διαύγεια η διαβούλευση σχετικά με σχέδιο υπουργικής απόφασης πάνω στο άρθρο 67 του ν. 4488/2017. Το σχέδιο αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθορίζοντας τα μέσα πρόσβασης, τη διαδικασία καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές διασφάλισης της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Στο εν λόγω σχέδιο υπουργικής απόφασης, στο άρθρο 1ε, ορίζεται ως επίσημη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων η ελληνική νοηματική. Το γεγονός αυτό καθιστά το σχέδιο υπουργικής απόφασης ιδιαιτέρως προβληματικό καθώς η πλειονότητα των κωφών και βαρήκοων στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν τη νοηματική για να επικοινωνήσουν, και άρα δεν την γνωρίζουν, είτε επειδή έχασαν την ακοή τους σε ηλικία μετά την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, είτε επειδή την έχασαν λόγω γήρατος.

Ο ορισμός λοιπόν της νοηματικής ως επίσημης γλώσσας του συνόλου των κωφών και βαρήκοων αποκλείει μεγάλη μερίδα αυτού του πληθυσμού από την πρόσβαση στην πληροφορία, την ενημέρωση, τη ψυχαγωγία αλλά και γενικότερα από την ομαλή συμμετοχή στο δημόσιο βίο.

Η νοηματική σαφώς και να υπάρχει για τα άτομα που επικοινωνούν μέσω αυτής, αλλά είναι απαραίτητο η πολιτεία να αφουγκραστεί τους κωφούς και βαρήκοους που έχουν ως γλώσσα επικοινωνίας την ελληνική, οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία, και να θεσπίσει:

  • Την πλήρη και καθολική προσβασιμότητα σε όλο το παραγόμενο τηλεοπτικό υλικό on demand μέσω του teletext (όποιος προτιμά νοηματική να επιλέγει νοηματική και όποιος προτιμά υπότιτλους να επιλέγει υπότιτλους – όπως γίνεται ήδη σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη)
  • Χρήση του συστήματος speech-to-text, δηλαδή μετατροπής του λόγου σε κείμενο σε ζωντανό χρόνο, σε εκδηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου και φυσικά στο δικαστικό σύστημα
  • Την υποχρεωτική ύπαρξη γραπτών οδηγιών σε δημόσιες υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα

Καλούμε το υπουργείο να συμπεριλάβει τα τρία ανωτέρω σημεία στην εφαρμοστική του νόμου Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης ως έχει αποκλείει την πλειονότητα των Ελλήνων κωφών και βαρήκοων από την πληροφόρηση και την ενημέρωση, επιβάλλοντάς τους τη νοηματική που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν λόγο να μάθουν, ενώ οι προβλέψεις που υπάρχουν σε αυτό για υποτιτλισμό προγραμμάτων αφορούν ελάχιστο χρόνο, μόλις 7 λεπτά ημερησίως για τα δελτία ειδήσεων και 4 ώρες την εβδομάδα για τα λοιπά προγράμματα, χωρίς να υφίσταται καμία πρόβλεψη για αυτόματα συστήματα speech-to-text. Το δικαίωμα των κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας στην πληροφόρηση και ενημέρωση πρέπει να γίνει σεβαστό.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο