Εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών: η στρεβλή κατεύθυνση που δίνει η κυβέρνηση και η λύση που καταθέτει το ΜέΡΑ25

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
15 Μαρ, 2019

Πριν μερικές μέρες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε τροπολογία, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εξετάσεων για τη λήψη ιατρικής ειδικότητας. Σύμφωνα με την τροπολογία αυτή:

1. Οι εξετάσεις θα γίνονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τέσσερις φορές το χρόνο και θα είναι γραπτές και προφορικές (δεν διευκρινίζεται εάν θα είναι ερωτήσεων ή επί κλίνης).

2. Στον τίτλο της ειδικότητας θα αναγράφεται και η επίδοση του γιατρού: καλώς, λίαν καλώς, άριστα.

3. Η εξεταστική επιτροπή θα αποτελείται από έναν πανεπιστημιακό, ο οποίος θα προεδρεύει, και δυο διευθυντές συντονιστές ή διευθυντές του Ε.Σ.Υ (όλοι με τους αναπληρωτές τους). Η επιτροπή θα διορίζεται από τον Υπουργό μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.

Μέχρι σήμερα εκτός του κέντρου (Αθήνα) υπάρχουν εξεταστικά κέντρα και στην επαρχία (Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κρήτη κλπ). Ο περιορισμός των εξεταστικών κέντρων σε δύο παραπέμπει σε ευκολότερη σύσταση και έλεγχο των επιτροπών που θα διενεργούν τις εξετάσεις αλλά και σε ένα απαρχαιομένο και αποτυχημένο σύστημα. Γενικά οι αντιδράσεις των κομμάτων ήταν υποτονικές και εντοπίσθηκαν κύρια στο ότι η τροπολογία ήρθε εκπρόθεσμα.

Από τους Υπουργούς αλλά και τους παρατρεχάμενους δεν πέρασε καθόλου η σκέψη ότι οι εξετάσεις των ειδικευομένων είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εκπαίδευσή τους στην οποία δεν αναφέρονται καθόλου. Υπάρχει νόμος που καθορίζει τον συνολικό χρόνο εκπαίδευσης και τη χρονική διάρκεια της κάθε περιόδου εκπαίδευσης και πέραν τούτου μηδέν.

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι γιατροί του Ε.Σ.Υ. έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους (δεν υπάρχει εκπαίδευση ειδικών) και ότι η εκπαίδευσή τους έχει εναποτεθεί στις ορέξεις των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών με το αζημίωτο. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα η εκπαίδευση των ειδικευομένων εναπόκειται στον πατριωτισμό των γιατρών του Ε.Σ.Υ.

Παραπέμπουμε λοιπόν τους κκ Ξανθό και Πολάκη στο εκλογικό πρόγραμμα του ΜεΡΑ25 για την Υγεία που λέει:

«Εκπαίδευση Ειδικευομένων: είναι ομοιόμορφη σε όλη την Ελλάδα. Το διοριστήριο του Ειδικευομένου περιλαμβάνει όλες τις μονάδες από τις οποίες θα περάσει (όχι υποχρεωτικά στο ίδιο Νοσοκομείο) με ημερομηνίες συνεχόμενες χωρίς κενά. Καθιερώνεται το βιβλίο προόδου του ειδικευομένου το οποίο συμπληρώνεται από τον εκάστοτε εκπαιδευτή. Μετά το πέρας κάθε περιόδου εκπαίδευσης ο ειδικευόμενος εξετάζεται γραπτά (multiple choice > 300 ερωτήσεις) και προφορικά (παρουσίαση και συζήτηση περιστατικού στον τομέα). Οι επιδόσεις αναγράφονται στο βιβλίο προόδου. Μετά το πέρας του χρόνου ειδικότητας κατατίθεται το βιβλίο στην αρμόδια Υ.ΠΕ. (Υγειονομική Περιφέρεια) και ο ειδικευόμενος παίρνει τον τίτλο της ειδικότητας χωρίς να ξαναδώσει εξετάσεις. Εάν ο ειδικευόμενος αποτύχει στις εξετάσεις κάποιας περιόδου την επαναλαμβάνει ως υπεράριθμος σε άλλη ΥΠΕ.» Με τον τρόπο αυτό συμμετέχει όλο το ΕΣΥ στην εκπαίδευση και αξιολόγηση των ειδικευομένων και έμμεσα αλλά σαφώς εκπαιδεύεται και ο εκπαιδευτής. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε αναβάθμιση όλου του συστήματος.  

Το θέμα της βαθμολόγησης με τον τρόπο που θα γίνονται οι εξετάσεις (δεν διευκρινίζεται τι σημαίνει προφορικές εξετάσεις) θεωρείται τελείως άδικο και πιθανόν κατευθυνόμενο μια και θα λαμβάνεται υπόψη για διορισμό. Τα γραπτά πού θα φυλάσσονται και ποιος θα έχει την ευθύνη τους; Πουθενά δε φαίνεται η δυνατότητα ένστασης για άδικα αποτελέσματα.

Ο τρόπος που συστήνεται η επιτροπη εξετάσεων, με δεδομένο ότι η εκπαίδευση είναι ασχολία των γιατρών του ΕΣΥ, είναι προκλητική τουλάχιστον στο πρόσωπο του προέδρου. Δεν θα μπορούσατε κ.κ. Υπουργοί να ορίζετε την επιτροπή με κλήρωση; Και φυσικά εφόσον μιλάτε για διευθυντές του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί που αναφέρετε αόριστα δεν θα έπρεπε να έχουν και αυτοί θέση διευθυντή κλινικής. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν τολμήσατε να ακουμπήσετε το κατεστημένο στο χώρο της Υγείας.

Τομέας Υγείας ΜέΡΑ25

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο