Τομέας Οικονομίας ΜέΡΑ25: Δίκαιο και επιτακτικό το αίτημα του κλάδου των φοροτεχνικών-λογιστών για παράταση των φορολογικών δηλώσεων

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
02 Σεπ, 2022

Το ΜέΡΑ25 συντάσσεται με το δίκαιο αίτημα των φοροτεχνικών-λογιστών, για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, φυσικών και νομικών προσώπων στις 30.09.2022 (θυμίζουμε πως η εξαντλητική για τους φοροτέχνες-λογιστές καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες ήταν η 30η Αυγούστου 2022). Το δίκαιο αίτημα αποφασίστηκε πανελλαδικά από όλους τους συλλόγους και την ομοσπονδία των φοροτεχνικών-λογιστών στις 6-7-22. Είχε τεθεί εκ νέου στις 29-8-22 προς στο Υπ. Οικονομικών, στην ΑΑΔΕ και στα Επιμελητήρια, διότι η πλατφόρμα της εφαρμογής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, δεν λειτουργούσε από το πρωί της προηγούμενης ημέρας μέχρι την έκδοση της ανακοίνωσης.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, ανακοίνωσαν λίγο πριν την λήξη της προθεσμίας ότι θα δοθεί παράταση της υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και καταβολής του φόρου ή των δύο πρώτων δόσεων του, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της τεχνικής αδυναμίας.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στις 29 Ιουλίου 2022 χαρακτήρισε το κοινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ ότι εμπεριέχει αποσπασματικές αποφάσεις, χωρίς συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα στους φορολογούμενους και τους λογιστές – φοροτεχνικούς και υπέδειξε την υιοθέτηση των προτάσεων του κλάδου των φοροτεχνικών-λογιστών, που έγκαιρα είχε καταθέσει, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα και να μην επιβαρυνθούν με άδικα πρόστιμα φορολογούμενοι και επιχειρήσεις.

Ο κλάδος έχει επωμιστεί με τεράστιο όγκο εργασίας που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καν στην αρμοδιότητα του (πχ όλα τα pass) αλλά υποβάλλονται με κωδικούς Taxisnet με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να απευθύνεται στον κλάδο Το καθολικό αίτημα του κλάδου για παράταση των φορολογικών δηλώσεων είναι δίκαιο και εφικτό.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο