Υποθηκοφυλακεία, Μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας, δικαστικοί υπάλληλοι, υπηρετούν σε υπηρεσίες υπό κατάργηση

News
21 Οκτ, 2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο