την κοινή επιστολή τους αναδεικνύουν την ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων στήριξης, για την βιωσιμότητα του κλάδου των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και αιτούνται απαντήσεων.

News
28 Απρ, 2020