Σοβαρά ζητήματα κατά της προστασίας του περιβάλλοντος του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις

News
04 Μάι, 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο