Προγράμματα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID_19: χαμηλή ποιότητα, υψηλό κόστος, ζητήματα χρηματοδότησης, αδιαφάνεια

News
28 Απρ, 2020