Ο Διοικητής του Γ.Ν. Βόλου προσπάθησε να ορίσει εκλεκτό του εργαζόμενο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων

News
08 Μαρ, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο