Μη εφαρμογή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4483/2017

News
01 Απρ, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο