με υπόμνημά τους αναδεικνύουν το πρόβλημα του κινδύνου που αντιπροσωπεύουν τα εγκεκριμένα ή δρομολογημένα έργα διαχείρισης των ρεμάτων, καθώς εκθέτουν κίνδυνο πλημμυρών και εντείνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και παραβιάζουν την ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις εθνικές αποφάσεις κατά εφαρμογή της, και αιτούνται απάντησης για τις ενέργειες των αρμόδιων φορέων ώστε να προληφθεί μεγαλύτερη έκθεση του Νομού Αττικής στους κινδύνους της πλημμύρας και της κλιματικής Αλλαγής

News
16 Ιαν, 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο