με επιστολή του εισηγείται την εκ νέου διόρθωση πληθώρας άρθρων του νέου περιβαλλοντικού Ν/Σ με επανεισαγωγή του συνόλου των διατάξεων σε 10ήμερη διαβούλευση και υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά για σαφή νομοθετική ανάπτυξη με ολοκληρωμένο τρόπο χωρίς «παράθυρα» και αιτείται απαντήσεων

News
25 Μαΐ, 2020