Κενά στο Τμήμα Ένταξης και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για τους μαθητές και μαθήτριες, προνηπίων και νηπίων, που φοιτούν στα συστεγαζόμενα 16ο και 77ο Νηπιαγωγεία της Αθήνας

News
27 Οκτ, 2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο