Καταγγελία ότι ασκούνται π ιέσεις για υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας χωρίς την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ενοικιαζόμενο προσωπικό στη Vodafone , που εργάζεται περισσότερο από 3 έτη μέσω της Adecco Atlas

News
30 Ιαν, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο