Η περιουσία του ΜΤΠΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν λάφυρο της Κυβέρνησης. (ΜΤΠΥ: Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων)

News
16 Νοέ, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο