Η κυβέρνηση προχωράει σε κατάργηση του νόμιμου δικαιώματος των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν δυνδικαλιστικές ενώσεις και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους

News
13 Ιούλ, 2020