Η κατάρτιση και επιμόρφωση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης σε θέματα Ειδικής Αγωγής συνιστούν απαραίτητα μέτρα για την συμπερίληψη των μη_τυπικών μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία

News
27 Σεπ, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο