αιτείται την ένταξη του κλάδου σε σειρά αποφάσεων των αρμόδιων υπουργείων προκειμένου να τύχουν διευκολύνσεων και ελαφρύνσεων όπως συνέβη και με άλλους πληττόμενους κλάδους

News
07 Μαΐ, 2020