Ενεργοποίηση της Επιτροπής Επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης (Ε.Ε.Δ.Δ.) των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, για την περίπτωση του Σοχού, της Αρέθουσας και των Περιχώρων

News
26 Οκτ, 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο