Διαβεβαίωση επίλυσης χρόνιων προβλημάτων, κατά τη διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου, αναφορικά με τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

News
11 Οκτ, 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο