Απόρριψη υποψηφίων διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. (προκήρυξη 1ΓΕ/2019) για την πλήρωση κενών θέσεων προσωπικού στη Γενική Αγωγή λόγω μη καταβολής αντιτίμου παραβόλου. ύψους 3 ευρώ»

News
10 Αυγ, 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο