Απαραίτητη η διαρκής κατάρτιση γενικών εκπαιδευτικών, ειδικών εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες ικανότητες/ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες

News
17 Ιούν, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο