Ανισότητες και διακρίσεις καταγγέλλουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι πτυχιούχοι ΤΕΙ έναντι των συναδέλφων τους που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, παρόλο που τυπικά έχει αναγνωριστεί η ισοτιμία των ΑΕΙ και ΤΕΙ ως παράλληλοι τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης

News
02 Σεπ, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο