Αίτημα των εργαζομένων για απομάκρυνση επιγραφής που τοποθετήθηκε από τη Διοίκηση στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Παμμακάριστος

News
15 Μαρ, 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο