Αδικία προς τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Τ.Ε.Ε.

News
30 Νοέ, 2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο