Νησιωτικότητα

Ουδέποτε εφαρμόστηκε μια εθνική στρατηγική προς όφελος των νησιωτών και των νησιών. Μέχρι σήμερα οι μόνες «παροχές» ήταν η μερική αποκέντρωση βασικών υπηρεσιών ΔΟΥ, ΙΚΑ, Ειρηνοδικεία και γραφεία ΕΟΤ, οι οποίες υπηρεσίες σταδιακά εξαφανίζονται, όπως επίσης ο μειωμένος ΦΠΑ ο οποίος καταργήθηκε από το τρίτο μνημόνιο και η εν μέρει εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, η οποία συναντά επίσης πολλές πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή της. Τα νησιά εγκαταλείπονται από τους μόνιμους κατοίκους, ρημάζουν από τη διαχρονική έλλειψη στοιχειωδών υπηρεσιών και υποδομών, ο μαζικός τουρισμός έχει υποβαθμίσει το ίδιο το τουριστικό προϊόν, ενώ τα τελευταία χρόνια η νησιωτική γη αλώνεται με την άναρχη δόμηση και την άναρχη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, η νησιωτική περιουσία εκποιείται με fast track διαδικασίες (λιμάνια, αεροδρόμια, παραλίες), ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια τα νησιά μας μετατρέπονται σε φυλακές ανθρώπινων ψυχών με τις ευλογίες της Ε.Ε. Τα νησιά μας βρίσκονται διαχρονικά σε πλήρη απαξίωση και εγκατάλειψη, ενώ ταυτόχρονα σε πολλά από αυτά εμφανίζονται συνθήκες υπερεκμετάλλευσης με όρους που επιβαρύνουν δραματικά το φυσικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον των νησιών αποφέροντας κέρδη σε εγχώρια και ξένα μεγάλα κεφάλαια, την ίδια ώρα που απομειώνουν την ποιότητα ζωής και τις μελλοντικές δυνατότητες των κατοίκων τους.

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ρεαλιστικές, υπεύθυνες, συγκεκριμένες, ριζοσπαστικές προτάσεις ώστε να καταργηθεί άμεσα η διαχρονική Απομόνωση και η Υποβάθμιση των Νησιωτών και των Νησιών, να ξεριζωθεί η ολοένα εντεινόμενη χρεοδουλοπαροικία και να αναβιώσει η Ανάπτυξη, η Αυτονομία, η Δημοκρατία και ο Ανθρωπισμός.

1. Δημόσιος Κοινωφελής Φορέας Ακτοπλοΐας – Διασύνδεσης Νησιών

Σύμφωνα με τα μνημόνια, η σύμβαση για την επικοινωνία των νησιών διαρκεί μόνο 4 μήνες. Επίσης, πολλά λιμάνια είναι προβληματικά και τα πλοία δεν μπορούν να τα προσεγγίσουν.

Οι νησιώτες δικαιούνται δημόσιο φορέα ακτοπλοΐας με δημόσιο στόλο, ο οποίος σε συνδυασμό με την αναβάθμιση – δημιουργία λιμενικών υποδομών – θα χρηματοδοτηθεί μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Θα χρηματοδοτηθεί για τη διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με το κέντρο, ώστε άνθρωποι και εμπορεύματα να μετακινούνται απρόσκοπτα και σε καθημερινή βάση με κοστολογημένη τη μετακίνησή τους με χιλιομετρικά κριτήρια αντίστοιχα αυτών της ηπειρωτικής χώρας. Η Δημόσια Ακτοπλοΐα πρέπει να λειτουργήσει ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό με έμφαση στα ακριτικά και στα μικρά νησιά, ενδομετακίνησης των νησιωτών από νησί σε νησί, ενδομεταφοράς των αγαθών από νησί σε νησί, ενίσχυσης της παρουσίας, ανάπτυξης και ευημερίας ειδικά στο Αιγαίο.

Τι προτείνουμε:

 • 365 μέρες διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους με δημιουργία δημόσιου στόλου.
 • Στη μεταβατική περίοδο μέχρι τη δημιουργία Δημόσιου Στόλου, μεταφορικό ισοδύναμο ανθρώπων και εμπορευμάτων και καυσίμων: να κυμαίνεται η τιμή της μεταφοράς με χιλιομετρικά κριτήρια όπως συμβαίνει και στην ηπειρωτική Ελλάδα.
 • Την κατασκευή σύγχρονων και επαρκὠν λιμενικών εγκαταστάσεων.
 • Ο στόλος θα πρέπει να αποτελείται από σύγχρονα και ασφαλή πλοία.

2. Απόδοση του παραγωγικού πλούτου των νησιών αναλογικά και μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων

Προτείνουμε απόδοση του παραγωγικού πλούτου των νησιών αναλογικά και μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Νησιωτική Ρήτρα επί των φορολογικών κερδών που παράγονται στην Νησιωτική χώρα με αναλογική κατανομή σύμφωνη με τις ανάγκες και τις ελλείψεις του κάθε νησιού). Αναλυτικότερα προτείνουμε:

 • Το κράτος να επιστρέφει στη νησιωτική χώρα αναλογικά από τον πλούτο που παράγει μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των νησιωτών (υποδομές και υπηρεσίες) με προτεραιότητα στα μικρά και ακριτικά νησιά που μέχρι σήμερα στερούνται βασικών αγαθών.
 • Στα πλαίσια της δημιουργίας Αναπτυξιακής Τράπεζας που προτείνει το ΜέΡΑ25 (σε αντικατάσταση και κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ), προτείνουμε να εφαρμοστεί ειδική ρήτρα ανάπτυξης για τη νησιωτική χώρα.

3. Δημιουργία κινήτρων πληθυσμιακής ενίσχυσης των νησιών – Απόσβεση αντικινήτρων που οδηγούν στην εγκατάλειψη των νησιών

Τι προτείνουμε:

 • Εγγυημένο εισόδημα διαβίωσης για μετεγκατάσταση πολύτεκνων οικογενειών σε μικρά και ακριτικά νησιά.
 • Μηδενικό ΦΠΑ επιχειρήσεων των μονίμων κατοίκων σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 2000 ατόμων και την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα υπόλοιπα νησιά.
 • Ολοκληρωμένη ψηφιακή επικοινωνία για τις συναλλαγές με το ελληνικό δημόσιο.
 • Παροχή δωρεάν αξιόπιστης σύνδεσης στο διαδίκτυο σε μικρά και ακριτικά νησιά και δωρεάν παροχή εξοπλισμού για τη σύνδεση στο διαδίκτυο (laptop, router).
 • Μετεγκατάσταση/αποκέντρωση βασικών Κοινωνικών Δομών σε όλη την νησιωτική Ελλάδα (όχι γκετοποίηση).

Προτείνουμε, επίσης, δημιουργία:

α) υποδομών ορφανοτροφείων,

β) γηροκομείων,

γ) κέντρων δημιουργικής απασχόλησης,

δ) κέντρων συμβουλευτικής και υποστήριξης,

ε) ευέλικτων κέντρων πολιτισμού, βιβλιοθηκών (και δη ψηφιακών).

 • Εθνική στεγαστική πολιτική για παροχή δημόσιων «αξιοπρεπών σπιτιών».
 • Στόχος είναι να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες δημοσίων λειτουργών που έρχονται να δουλέψουν στα νησιά με προτεραιότητα στις παραμεθόριες περιοχές αξιοποιώντας τα φορολογικά έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ιδιωτικών εταιριών προς όφελος των αξιοπρεπών σπιτιών. Επιπλέον κίνητρα προκειμένου να εγκατασταθούν μόνιμα.

4. Κεντρικός ρόλος σε ακριτικά νησιά και μικρονήσια στη βάση ενός εθνικού σχεδιασμού

Τι προτείνουμε:

Έναν ευρύτερο περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό ενταγμένο σε ένα εθνικό σχέδιο για την μετατροπή των ακριτικών νησιών, των μικρών νησιών και των οικονομικά ασθενέστερων νησιών σε θεματικά νησιά:

 • Διοικητικών Κέντρων
 • Κέντρων Πρωτογενούς Παραγωγής
 • Κέντρων Παραγωγής Πολιτισμού/πολιτιστικών προϊόντων.

5. Νησιωτική Υγεία 365 μέρες τον χρόνο

Αποτελεί παταγώδη αποτυχία και εγκληματική αμέλεια του ελληνικού κράτους το γεγονός ότι τα νησιά μας είναι υγειονομικά ανοχύρωτα δεκαετίες τώρα. πολλώ δε μάλλον. όταν τα ίδια νησιά βουλιάζουν από Τουρισμό τους θερινούς μήνες και πολλά από αυτά δεν έχουν ούτε ΕΚΑΒ. Νησιά χωρίς υγειονομικό και ιατρικό προσωπικό, νησιά με νοσοκομεία αλλά χωρίς προσωπικό, νησιά χωρίς νοσοκομεία, χωρίς πρωτοβάθμια περίθαλψη, χωρίς ΕΚΑΒ, χωρίς ελικοδρόμια. Η διακομιδή των ασθενών γίνεται με καροτσάκια οικοδομής, με αγροτικά οχήματα και με τη συνδρομή των γειτόνων, του παππά, της γειτονιάς, του φούρναρη. Τραγικές εικόνες που μας πηγαίνουν δεκαετίες πίσω.

Τι προτείνουμε:

 • Άμεση και πλήρη στελέχωση των υπαρχόντων νοσοκομείων με ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό.
 • Δημιουργία νοσοκομείου σε πρωτεύουσες επαρχιών, που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από κέντρα υγείας.
 • Στην έδρα της κάθε επαρχίας να λειτουργεί πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο (όλων των ειδικοτήτων) ως νοσοκομείο αναφοράς των μικρών νησιών που ανήκουν στη συγκεκριμένη επαρχία.
 • Πολυδύναμα ιατρεία σε μικρά νησιά στελεχωμένα με ιατρούς γενικής ιατρικής, οι οποίοι θα παρέχουν πρωτοβάθμια περίθαλψη.
 • Παροχή τηλεϊατρικής μέσω των πολυδύναμων ιατρείων και σε συνεργασία τόσο με τα νοσοκομεία αναφοράς όσο και με τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.
 • Δημιουργία πλωτών πολυιατρείων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης συνεχούς παρουσίας στα μικρά νησιά στα πλαίσια της ιατρικής πρόληψης, αλλά και λειτουργίας μονάδας Ψυχικής Υγείας η οποία θα υποστηρίζεται και από την τηλεϊατρική.
 • Θεσμοθέτηση ως κινήτρου για την άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων από γιατρούς σε όλες τις δομές υγείας των σαράντα (40) περίπου μικρών νησιών μας πληθυσμού κάτω των 2000 κατοίκων, ενός «επιδόματος παραμεθορίου» της τάξεως των €600 προκειμένου να υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους γιατρούς για την κάλυψή τους. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε ένα επιπλέον συνολικό ετήσιο κόστος €0,9 εκ. το οποίο προκύπτει ως εξής: €7200/γιατρό Χ 3 γιατρούς/νησί (τόσες είναι κατά Μ.Ο. οι ελλείψεις γιατρών σε ένα μικρό νησί) Χ 40 νησιά = €0,9 εκ.

6. Φράγματα – Ταμιευτήρες και σύγχρονα διυλιστήρια σε όλα τα νησιά

Αποτελεί διαχρονική και πάγια ανάγκη για σταθερή και Ποιοτική υδροδότηση των νησιών για άρδευση και εξασφάλιση πόσιμου νερού. Μέχρι σήμερα ανεπαρκώς εξυπηρετούνται οι ανάγκες των νησιών με ρήτρες κόφτη ως προς την κατανάλωση του νερού, με τη μεταφορά νερού μέσω υδροφόρων καραβιών και αφαλατώσεων (περιορισμένων προδιαγραφών). Τα νησιά τα οποία έχουν υπόγεια νερά μέχρι τώρα καταχρηστικά λειτουργούν μέσα από ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα.

Τι προτείνουμε:

 • Εθνικό σχέδιο αυτόνομης και αυτάρκους υδροδότησης των νησιών ως δημόσιο αγαθό μέσω της κατασκευής φραγμάτων-ταμιευτήρων ανάσχεσης για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και σύγχρονων διυλιστηρίων σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα. Υποδομές σύμφωνα με τις οποίες θα διαχωρίζεται το πόσιμο νερό από το μη πόσιμο, το οποίο θα προορίζεται για άρδευση.

7. Νησιωτική παραγωγική ανασυγκρότηση – Το τρίπτυχο της επανεκκίνησης και αναβάθμισης της νησιωτικής οικονομίας και ευημερίας – Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας

Τα νησιά μας είχαν ως πρώτο πυλώνα τον πρωτογενή τομέα μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 σε σημείο που γινόντουσαν και εξαγωγές στο εξωτερικό. Πριν ο τουρισμός αποτελέσει μονοκαλλιέργεια για τα νησιά μας, ο πρωτογενής τομέας ήταν σε θετική πορεία ανάπτυξης, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια η πορεία είναι κατακόρυφα καθοδική χωρίς σημάδια ανάκαμψης. Η εμμονή στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού στα νησιά δεν παραμέρισε μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά εξάλειψε παραδοσιακά επαγγέλματα και μαζί με αυτά την τεχνογνωσία τους.

Τι προτείνουμε:

 • Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδιασμού υψηλών προδιαγραφών και υποδομών με απόλυτη προτεραιότητα στα ιδιαίτερα και μοναδικά παραδοσιακά προϊόντα που εν δυνάμει παράγει το κάθε νησί.
 • Άμεση ενεργοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών για την πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων.
 • Προώθηση, στήριξη και ενίσχυση της μεταποίησης μέσω συνεταιριστικών ομάδων και ΚΟΙΝΣΕΠ.
 • Αναβίωση και επαναλειτουργία των ιστορικών παραδοσιακών ταρσανάδων ως πεδίο απασχόλησης των νησιωτών και πολιτιστικής αξιοποίησης.
 • Κινητροδότηση και μειωμένη φορολογία νεότευκτων επιχειρήσεων μεταποίησης.
 • Υπηρεσίες νησιωτικών προϊόντων: Online όλα τα εγχώρια νησιωτικά προϊόντα / Online Marketing μέσω της πλατφόρμας «Τουρισμός Χωρίς Μεσάζοντες» (βλέπε Πυλώνα 8).
 • Δημιουργία νησιωτικών εμπορικών δικτύων εξαγωγής νησιωτικών προϊόντων στο εξωτερικό.

8. Πολιτισμένος τουρισμός: αναβάθμιση και εξυγίανση του τουριστικού προϊόντος και προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό την έμφαση στην ήπιο τουρισμό και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Η άνθιση τουρισμού στα νησιά η οποία ξεκίνησε δυναμικά στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 έδειχνε πως ανοίγει για την νησιωτική Ελλάδα μια νέα εποχή ανάπτυξης και ευημερίας. Δυστυχώς, χωρίς εθνικό σχεδιασμό και πρόνοια και με την μετατροπή του ποιοτικού τουρισμού σε μαζικό τουρισμό με κύριο στόχο το εύκολο κέρδος είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου, τον περιορισμό των κερδών σε λίγους, και τη σταδιακή εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τη διαρκή απαξίωση και εγκατάλειψη του πολιτιστικού πλούτου των νησιών.

Τι προτείνουμε:

 • Νησιωτική ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος. Διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, των μορφών του εναλλακτικού τουρισμού, και των ιδιαίτερων μορφολογικών, πολιτισμικών δυνατοτήτων του κάθε νησιού.
 • Νησιωτικός τουρισμός 365 μέρες τον χρόνο. Eπιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στον ήπιο τουρισμό δράσης, εμπειριών, ευεξίας και πολιτισμού (βιωματικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, αγροτουρισμός, πεζοπορικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, αλιευτικός, θρησκευτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός, ΑμεΑ, συνεδριακός κ.ά.).
 • Ελληνική ιστοσελίδα τουρισμού. «Τουρισμός χωρίς Mεσάζοντες». Δημιουργία κρατικής πλατφόρμας (μέσω σύμπραξης ΕΟΤ, ΣΕΤΕ, ΞΕΕ) μέσω της οποίας ο τουρίστας θα μπορεί να κάνει κράτηση για καταλύματα, προϊόντα και εμπειρίες/δράσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί σε ιδιωτικές πλατφόρμες.
 • Αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα του κάθε νησιού προκειμένου να διασφαλίζεται το φυσικό περιβάλλον, η ποιότητα ζωής των κατοίκων συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής περίθαλψης αλλά και η ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών.

9. Τοπική αυτοδιοίκηση – ΔΙΑΣΚΕΠ – Συνελεύσεις γειτονιάς

Θεωρούμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης για τον τόπο της. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περιφερειακούς θεσμούς και περιφερειακές δομές με ισχυρούς δήμους διαφορετικά αποδυναμώνεται η νησιωτικότητα, και έτσι δεν υπάρχει κανένα μέλλον και καμία προοπτική να επιστρέψει ο κόσμος στα νησιά, να ζήσει ανθρώπινα και να μεγαλουργήσει. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί κουλτούρα αλληλεγγύης μεταξύ της νησιωτικής αυτοδιοίκησης, καθώς το όλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας είναι ξεκάθαρα περιφερειακό και όχι τοπικό, και έγκειται ακριβώς στην απουσία περιφερειακής ανάπτυξης ενταγμένης σε ένα εθνικό σχέδιο.

Τι προτείνουμε:

 • Στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού του αυτοδιοικητικού χάρτη, οι δήμοι κάτω των 500 κατοίκων οι οποίοι στελεχώνονται από 3-4 υπαλλήλους θα πρέπει να ενταχθούν στον μητροπολιτικό δήμο διπλανού νησιού (λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις γεωμορφολογικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής), ώστε να υπάρχουν ελάχιστες εγγυημένες βασικές τεχνικές υπηρεσίες, όπως ακριβώς λειτουργεί η ιδέα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, πολύ απλά χωρίς τις ελάχιστες εγγυημένες βασικές τεχνικές υπηρεσίες κανένα νησί δεν μπορεί να επιβιώσει.
 • Άμεση εμπλοκή των ΔΙΑΣΚΕΠ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θεσμοθέτηση συνελεύσεων γειτονιάς και επαναφορά των τοπικών δημοψηφισμάτων, προκειμένου ο κόσμος να συμμετέχει στα συμβαίνοντα. (βλ. πεδίο Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

10. Θαλάσσιος και πράσινος χωροταξικός σχεδιασμός με έμφαση στην προστασία και θωράκιση φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος

Θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει στα νησιά ο χωροταξικός σχεδιασμός της χρήσης γης (για γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία κ.λπ.) και να καθοριστεί η «φέρουσα ικανότητα» του κάθε νησιού (σύμφωνα με τους φυσικούς πόρους του, τις υποδομές του, τον πληθυσμό του κ.ά.) προκειμένου να μπορέσουμε να οργανώσουμε στη συνέχεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη των νησιών μας (αλλά και όλης της χώρας), με την τουριστική δραστηριότητα να αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα της υπόλοιπης οικονομικής δραστηριότητας.

Τι προτείνουμε:

 • Έλεγχο στη δόμηση, στον αριθμό και το μέγεθος νέων ξενοδοχειακών μονάδων στα νησιά – Έμφαση στην ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων τουριστικών κτιρίων.
 • Προστασία των παραδοσιακών οικισμών και πολιτιστικών μνημείων.
 • Απόλυτος σεβασμός και προτεραιότητα στη φέρουσα ικανότητα, μορφολογία, πολιτιστική ιστορία, βιοποικιλότητα του κάθε νησιού κατά την εφαρμογή των ΑΠΕ.
 • Εφαρμογή ΑΠΕ δημοσίου συμφέροντος και σε συνεργασία με ελληνικές και διεθνείς πανεπιστημιακές ομάδες – όχι μονομερή και αποκλειστική ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρίες.
 • Οριοθέτηση ρεμάτων, αιγιαλών, υγρότοπων κ.λπ.
 • Προστασία ρεμάτων από μπαζώματα με τη βοήθεια της οικομηχανικής (ελευθέρωση ρεμάτων).
 • Προστασία βιοποικιλότητας.
 • Δημιουργία σβώλων με σπόρους σε μια προσπάθεια να σταματήσει η αποψίλωση των νησιών.
 • Δημιουργία, κατοχύρωση και προστασία των δασικών χαρτών, ώστε να προστατεύονται οι δασικές εκτάσεις και οι περιοχές natura από δόμηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών.
 • Δημιουργία μικρών φραγμάτων (από φυσικά υλικά) και αξιοποίηση ρεμάτων για να καλυφθεί η λειψυδρία.
 • Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά με τη συμβολή και των επαγγελματιών αλιέων (κινητροδότηση, εξοπλισμός κ.λπ.). Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων αναλόγως του πρωτογενή τομέα και της τοπικής οικονομίας του κάθε νησιού.
 • Σώμα δίωξης περιβαλλοντικού και πολιτισμικού εγκλήματος- Νησιωτικό παρατηρητήριο/Εποπτεύουσα αρχή εφαρμογής της νομοθεσίας και της περιβαλλοντικής και πολιτισμικής διατήρησης και προστασίας.

11. Βελτίωση και ανάπτυξη δημόσιων υποδομών στα νησιά

Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών όπως οδικό δίκτυο, λιμάνια, μαρίνες, μεταφορές, δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης κ.ά.

12. Ενεργειακή αναβάθμιση

Η ενεργειακή αναβάθμιση πρέπει να είναι οικολογική (να ταιριάζει με τον τοπικό χαρακτήρα των νησιών και να μην ενοχλεί την πανίδα).

Προτείνουμε:

 • Μικρές μονάδες ΑΠΕ κατόπιν χωροταξικής και περιβαλλοντικής μελέτης μόνο για εγχώρια κατανάλωση ενέργειας.
 • Παραγωγή ενέργειας με τη μέθοδο της αβαθούς γεωθερμίας.

13. Ενίσχυση της εκπαίδευσης και τεχνολογίας και διασύνδεσή τους με ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια

 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλα τα νησιά – το κράτος οφείλει να παρέχει αυτό το αγαθό έστω και αν πρέπει να καλύψει τις ανάγκες ενός μαθητή. Συγκεκριμένα πρέπει να δοθεί έμφαση στη κάλυψη όχι με αναπληρωτές αλλά με μόνιμο προσωπικό.
 • Δημιουργία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων επαγγελματικών/τεχνικών νησιωτικών σχολών ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου και τις δυνατότητες ανάπτυξης και επένδυσης.
 • Δημιουργία κέντρων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης σε όσα περισσότερα νησιά είναι δυνατόν. Με σκοπό τη δημιουργία και προσφορά ειδικών προγραμμάτων γνωριμίας με τη φύση και την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου σε εντόπιους μαθητές, αλλά και σε επισκέπτες μαθητές και φοιτητές από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. Οργανική σύνδεση των Κ.Π.Π.Ε με τα σχολεία της περιοχής και φορείς και πανεπιστήμια της χώρας με σχετικά ερευνητικά προγράμματα και ενδιαφέροντα.
 • Πρόγραμμα υιοθεσίας νησιών από εγχώρια και διεθνή πανεπιστήμια με σκοπό την αλληλεπίδραση των νησιωτών με την επιστημονική κοινότητα και την ανάπτυξη μελετών και την πρωτοποριακή εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων εφαρμοσμένων μοντέλων.

14. Σύναψη σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ ΥΠΠΟ και τοπικής αυτοδιοίκησης νησιών

Το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει την πάγια και θεσμοθετημένη δέσμευση σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ή με όποιο άλλο επίπεδο διοίκησης προτείνουμε) να συνάψει και να εκτελέσει συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης με κάθε νησί με σκοπό:

 • Τη συντήρηση, προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων και λοιπών μνημείων Πολιτισμού.
 • Τη θεμελίωση και παγίωση πολιτιστικών δράσεων 365 μέρες τον χρόνο σε κάθε νησί.
 • Με την επί θητεία αποστολή στα νησιά επαγγελματιών καλλιτεχνών που σε συνεργασία και με τους ντόπιους συλλόγους θα καλύπτουν όλο το φάσμα των καλλιτεχνικών/εικαστικών εκφάνσεων (μουσική, θέατρο, ζωγραφική, κ.λπ.) και τη δημιουργία πολιτιστικών ομάδων.
 • Με τη δημιουργία γόνιμων χώρων δράσης -Τεχνοπόλεων- που θα παράγουν πολιτισμό με έμφαση και στη δημιουργία πολιτιστικών εργαστηρίων που θα συνδέονται με την εκμάθηση της τεχνικής για την κατασκευή πολιτιστικών προϊόντων, τα οποία πολιτιστικά προϊόντα θα συνδέονται με την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο