Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Καμία Δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς ενημερωμένους πολίτες. Αυτός είναι και ο ρόλος του Τύπου και των ΜΜΕ εν γένει, ως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η σωστή και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, που απαιτείται ώστε να μπορούν να αποφασίζουν υπεύθυνα, ο ουσιαστικός έλεγχος στην εκάστοτε εξουσία και η πολύπλευρη διαφώτιση των γεγονότων είναι τα απαραίτητα συστατικά μίας υγιούς κοινωνίας. Όπως οι περισσότεροι τομείς στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα μνημονιακά χρόνια, έτσι και αυτός των ΜΜΕ απέχει πολύ από την ιδεατή του κατάσταση. Η έλλειψη πολυφωνίας και αντικειμενικότητας, ο εναγκαλισμός με την εξουσία και οι αδιαφανείς λειτουργίες, τα διαλυμένα εργασιακά δικαιώματα, ο απευθείας κυβερνητικός έλεγχος των δημόσιων ΜΜΕ, και το άναρχο τοπίο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Ενδεικτικές προτάσεις για το πεδίο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Το 1ο Διαβουλευτικό Συνέδριο του ΜέΡΑ25 κατέληξε στα παρακάτω σημεία που συνθέτουν τις θέσεις του για το πεδίο των ΜΜΕ:

 1. Θεσμοθέτηση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΔΙΑΣΚΕΠ-ΜΜΕ) με εντολή την επαναξιολόγηση των κριτηρίων για την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας, με επιβολή και αξιολόγηση στην βάση ποιοτικών κριτηρίων από το ΔΙΑΣΚΕΠ-ΜΜΕ.
 2. Επαναπροσδιορισμός του τρόπου σύστασης του ΕΣΡ. Η σύσταση του Συμβουλίου και η ανάδειξη των μελών του θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τη Βουλή και να περάσει στη δικαιοδοσία των ΔΙΑΣΚΕΠ.
 3. Κοινωνικοποίηση της ΕΡΤ, η οποία για να αποκτήσει πραγματικά δημόσιο χαρακτήρα θα πρέπει να διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλέγεται από το ΔΙΑΣΚΕΠ-ΜΜΕ και θα λογοδοτεί αποκλειστικά σε αυτό, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση της κυβέρνησης.
 4. Μετατροπή του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου σε αυτοτελή δημόσιο φορέα, υπό την επίβλεψη του ΔΙΑΣΚΕΠ-ΜΜΕ, με επιστημονικό προσωπικό, που να διασφαλίζει την αξιοποίηση και διαφύλαξη του οπτικοακουστικού Αρχείου.
 5. Αναθεώρηση της σύμβασης με την Digea -Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. που αποτελεί (ελληνική πρωτοτυπία) ταυτόχρονα πάροχο δικτύου και πάροχο περιεχομένου.
 6. Ενίσχυση των Έντυπων Μέσων μέσω της υπέρ τους φορολόγησης των FAANGS (Facebook, Amazon, Airbnb, Netflix, Google, Spotify).
 7. Αδειοδότηση ενημερωτικών ιστοσελίδων με κριτήριο ένα απαραίτητο ποσοστό πρωτογενούς ειδησεογραφικού υλικού.
 8. Ρύθμιση συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων στον Τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα υπερεκμετάλλευσης, μαύρης εργασίας, της εργασίας με το κομμάτι και των «μισθωτών με μπλοκάκι», αυτής της ντροπής της «ευέλικτης εργασίας».
 9. Ρύθμιση για το σπάσιμο των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων στα έντυπα, τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά μέσα, όπως επίσης και στη διανομή του Τύπου, ώστε να ενισχυθεί η πολυφωνία.
 10. Ρύθμιση ώστε να εξασφαλιστεί η ελευθερία των εργαζομένων στα ΜΜΕ (απολύσεις λόγω μη αρεστών άρθρων, λογοκρισία κ.λπ.).
 11. Στήριξη μοντέλων συνδιοίκησης μέσω συνδικάτων στα ΜΜΕ και δημιουργία ταμείου στο οποίο οι μέτοχοι θα παραχωρήσουν μέρος των μετοχών τους προκειμένου οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ να λαμβάνουν μερίδιο από τα κέρδη των επιχειρήσεων στα οποία εργάζονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο