Μαρία Απατζίδη: Επίλυση προβλημάτων ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις.

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
25 Απρ, 2020

 

Θέμα: Επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους με αφορμή την πρόβλεψη του άρθρου 73 της Π.Ν.Π. της 13.04.2020

Πληροφορούμαστε από επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) της 15 ης Απριλίου 2020 ότι στο άρθρο 73 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» στις 13.04.2020, δεν γίνεται σαφής αναφορά για την εφαρμογή της διάταξης. Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 73 αναφέρεται ότι κατά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, τονίζοντας ότι η παρούσα διάταξη υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Χρειάζεται, όμως, άμεση έκδοση είτε διευκρινιστικής εγκυκλίου, είτε Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 73 με σαφείς οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε χωρίς να χαθεί χρόνος να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις να κάνουν χρήση της ρύθμισης στις υπηρεσίες που εργάζονται για να προφυλαχθεί η υγεία τους από τον κορωνοϊό και να πραγματωθεί
λυσιτελώς το «Μένουμε Σπίτι». Ορισμένα ακόμη ζητήματα, τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν ή να γίνουν σαφέστερα είναι τα εξής:

1. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες ατόμων που πρέπει να σταματήσουν να εργάζονται, να μένουν σπίτι και να προστατευτούν η υγεία και ο μισθός τους, κατά τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, όπως τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, αιμοκαθαιρόμενοι, άτομα με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο κ.ά. Σημειωτέον ότι κάποιες κατηγορίες χρονίως πασχόντων, όπως τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη δεν καλύπτονται με το Άρθρο 73 της προαναφερόμενης Π.Ν.Π., διότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, ως πάθηση λαμβάνει ποσοστό αναπηρίας 50% και όχι 67%, όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο. Επιπλέον, η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στις ευπαθείς ομάδες, κατηγοριοποιεί τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη σε ρυθμισμένους και αρρύθμιστους. Η διάκριση αυτή στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σύμφωνα και με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη ζωή και την εργασία των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη. Επιπλέον, δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται άτομα με αναπηρία όρασης, τα οποία χρησιμοποιούν ανά πάσα στιγμή την αφή, δηλαδή τα χέρια τους, ως υποκατάστατο της όρασης με αποτέλεσμα στους εξωτερικούς χώρους, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα καταστήματα κ.λπ. να αγγίζουν πολύ περισσότερες επιφάνειες, από ό,τι οι βλέποντες. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα με κινητική αναπηρία, τα οποία ως χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων ή βακτηριών έρχονται σε επαφή με πολύ περισσότερες επιφάνειες στους τόπους όπου εργάζονται. Στις κατηγορίες ευπαθών ατόμων ανήκουν όλα τα άτομα με αισθητηριακές, κινητικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα, στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία: καρκινοπαθείς, τυφλοί, παραπληγικοί, άτομα σε ανοσοκαταστολή, αιμοκαθαρόμενοι, άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, άτομα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, άτομα με αυτοάνοσα ή μεταβολικά νοσήματα, με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, με χρόνια καρδιαγγειακή νόσο, με χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσο, με νευρολογικά ή νευρομυικά νοσήματα, άτομα με θαλασσαιμία, και δρεπανοκυτταρική νόσο και άτομα με άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, άτομα σε ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη), που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, έγκυες, λεχωΐδες και θηλάζουσες γυναίκες. Σημειωτέον ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στην εργασία και άτομα, τα οποία έχουν στην οικία τους μέλη των οικογενειών τους σε ανοσοκαταστολή, αιμοκαθαιρόμενους, μεταμοσχευμένους κ.λπ., που αν κολλήσουν τον ιό από το εργαζόμενο μέλος της οικογένειας θα υποστούν σοβαρές επιπλοκές στην υγεία τους. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων πρέπει να μπορούν να πιστοποιούν ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μέσω του ιατρικού τους φακέλου ή με βεβαίωση του θεράποντος ιατρού τους.

2. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους ανασφάλιστους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις σχετικά με τη χορήγηση αναλωσίμων υγειονομικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι αναγκασμένοι να προμηθεύονται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, οι οποίοι είναι χώροι με ιδιαίτερα υψηλό ιικό φορτίο. Θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα συνταγογράφησης των αναλωσίμων υλικών στους ανασφάλιστους από όλους τους ιατρούς, είτε υπηρετούν στον δημόσιο τομέα, είτε είναι ιδιώτες συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, και οι συνταγές αυτές να εκτελούνται από τα ιδιωτικά, συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, φαρμακεία της γειτονιάς τους, ώστε να αποφεύγεται η όποια μετακίνησή τους και η κατά συνέπεια έκθεσή τους στον κορωνοϊό.

3. Με αφορμή την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και
λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β1177/6-4-2020), πρέπει να συμπεριληφθεί η κατηγορία των πασχόντων από Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική νόσο στις ομάδες των ασθενών που θα δίνεται προτεραιότητα στην κατ’ οίκον λήψη του απαιτουμένου δείγματος για την
εξέταση πιθανότητας έκθεσης στον κορωνοϊό για την εξασφάλιση της υγείας τους. Δεδομένου ότι οι πάσχοντες με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο κάνουν συστηματικές μεταγγίσεις αίματος, λαμβάνουν καθημερινά φαρμακευτική αγωγή για την αποσιδήρωση ή για την πρόληψη κρίσεων και ακολουθούν θεραπευτικές αγωγές που αφορούν και στο κύριο νόσημα, αλλά και στις πολλαπλές δευτερογενείς επιπλοκές και ένα μεγάλο ποσοστό πασχόντων από θαλασσαιμία έχουν σπληνεκτομή, καθιστάμενοι ευάλωτοι στα λοιμώδη νοσήματα, θα πρέπει να εκτιμάται άμεσα και σωστά η πιθανότητα έκθεσής τους στον κορωνοϊό σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να γίνεται το τεστ ελέγχου για τον κορωνοϊό στην ομάδα των πασχόντων αυτών κατ’ οίκον από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.), ώστε να αποφεύγονται επιπλέον κίνδυνοι για την υγεία τους, καθώς και για να περιορίζεται η εξάπλωση του κορωνοϊού στη θαλασσαιμική κοινότητα, καθώς επισκέπτονται τακτικά το νοσοκομείο για τις μεταγγίσεις.

4. Άρση της αυθαίρετης διακοπής από πλευράς ΟΠΕΚΑ μιας σειράς επιδομάτων σε συνταξιούχους τυφλούς (επιστημονικό επίδομα), καθώς και στην αναστολή χορήγησης επιδομάτων βαριάς αναπηρίας σε δικαιούχους έμμεσα ασφαλισμένους και ανίκανους προς εργασία, που λαμβάνουν μέρος της σύνταξης θανόντος γονέα- ορφανική σύνταξη.

5. Άμεση λήψη δραστικών και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, των ηλικιωμένων και των βρεφών και παιδιών που διαβιούν στις δομές κλειστής περίθαλψης του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, του ψυχιατρικού τομέα, καθώς επίσης και των εργαζόμενων αυτών των δομών (π.χ. γηροκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, βρεφοκομεία, οικοτροφία,
Παιδοπόλεις, Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ιδρύματα ασυλιακού τύπου, ξενώνες ψυχικής υγείας, εκκλησιαστικά ιδρύματα κ.ά.). Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που ζουν σε δομές κλειστής φροντίδας είναι εξαιρετικά ευάλωτα στον COVID-19 και στη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, λόγω απομόνωσης, παραμέλησης ή και εγκατάλειψης.

6. Λήψη μέτρων για τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στα υπεράριθμα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και σε άλλες δομές φιλοξενίας στη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα. Τα άτομα αυτά είναι πιο ευάλωτα στον κίνδυνο του κορωνοϊού, καθώς είναι δυσχερής η εφαρμογή των μέτρων προστασίας λόγω των συνθηκών διαβίωσης, των ελλειμματικών παροχών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων υγιεινής και του συγχρωτισμού και λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Ε.Σ.Υ.

7. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσχερών συνθηκών διαβίωσης των Ελληνίδων και Ελλήνων Ρομά και Τσιγγάνων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στους καταυλισμούς και στις περιοχές εντός του οικιστικού ιστού, αλλά και στον περιαστικό ιστό. Τα άτομα αυτά είναι πιο άμεσα εκτεθειμένα στον κορωνοϊό COVID-19, διότι είναι δυσχερής η εφαρμογή των μέτρων προστασίας λόγω των συνθηκών διαβίωσης, των ελλειμματικών παροχών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων υγιεινής αλλά και αυξημένου συγχρωτισμού, καθώς και λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συγκριτικών ελλειμμάτων στην ενημέρωσή τους. Διατρέχουν, εξάλλου, τον κίνδυνο του στιγματισμού και της περαιτέρω περιθωριοποίησης με ακόμη πιο τραγικές συνέπειες για τις Ελληνίδες και Έλληνες Ρομά και Τσιγγάνους με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις και για τις οικογένειές τους.

Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Τι προτίθενται να κάνει για να εκπληρωθούν τα ως άνω αιτήματα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και να προστατευθούν τα πλέον ευάλωτα άτομα της κοινωνίας μας;

Η ερωτώσα βουλευτής
Μαρία Απατζίδη

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο