Ισότητα Φύλου και ΛΟΑΤΚΙ+

Ο τερματισμός των διακρίσεων λόγου σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καθώς και ο πλήρης σεβασμός των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, κ.ά.) αποτελούν στόχο κάθε προοδευτικής δύναμης, με το ΜέΡΑ25 να κρίνει απαραίτητες (α) την εφαρμογή της οδηγίας του ΟΗΕ για την ποσόστωση σε όλους τους εργασιακούς τομείς, (β) την αναγνώριση του δικαιώματος πολιτικού γάμου ανεξαρτήτως φύλου των δύο συντρόφων, με πλήρη δικαιώματα όσον αφορά την τεκνοθεσία και (γ) τη βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και της αλλαγής των κρατικών εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων με βάση το κοινωνικό τους φύλο.

Ταυτόχρονα, το ΜέΡΑ25 αναγνωρίζοντας την ανάγκη καταπολέμησης της έμφυλης βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ειδικού τμήματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που θα δέχεται καταγγελίες πολιτών για τον τρόπο διαχείρισης ομοφοβικών και σεξιστικών επιθέσεων από πολίτες και από τα σώματα ασφαλείας. Επίσης, προτάσσει την ανάγκη επανασχεδιασμού και διεύρυνσης του αντιρατσιστικού νόμου με συμπερίληψη αντισεξιστικών, αντιτρανσφοβικών και αντιομοφοβικών διατάξεων και αντίστοιχων ποινών για επιθέσεις και παρενοχλήσεις.

Βασική αφετηρία όλων των πολιτικών αποτελεί η αναγνώριση πως η πατριαρχία δεν έχει εξαλειφθεί και αποτελεί δομικό στοιχείο των κοινωνιών μας και των σχέσεων εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Τέλος, απέναντι σε οποιαδήποτε προτεραιοποίηση αγώνων, εμείς προτάσσουμε τη διαθεματικότητα όπως αναπτύχθηκε ως έννοια από τις μαύρες φεμινίστριες.

Ενδεικτικές προτάσεις για τα πεδία Ισότητας Φύλου και Λοατκι+

 1. Επαναφορά της Γραμματείας για την Ισότητα Φύλου ως οργανισμού που θα λειτουργήσει στοχευμένα για τα ζητήματα της έμφυλης ανισότητας και βίας, που θα απεγκλωβιστεί από το Υπουργείο Εργασίας και από τον τρέχοντα τίτλο και αντικείμενο ως Γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας.
 2. Απόρριψη της υποχρεωτικότητας στην εφαρμογή της Συνεπιμέλειας των Παιδιών. Ανάπτυξη ουσιαστικού κοινωνικού πλαισίου με κοινωνικές και ψυχολογικές δομές που θα δοκιμαστούν στον χρόνο και θα κάνουν εφικτή στο μέλλον τη δίκαιη Συνεπιμέλεια χωρίς να υποθάλπουν την κακοποίηση γυναικών και παιδιών. Δημιουργία ειδικών Δικαστηρίων για την Οικογένεια.
 3. Υποχρεωτική διαβούλευση με τις φεμινιστικές και Λοατκι+ οργανώσεις για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε κοινοβουλευτικό πλαίσιο και οι οποίες αφορούν κοινωνικά και πολιτικά τις γυναίκες και τα άτομα Λοατκι+.
 4. Ουσιαστική παύση του ορισμού της οικογένειας ως ζευγάρι αποτελούμενο από άτομα διαφορετικού φύλου. Άμεση επέκταση του πολιτικού γάμου και της τεκνοθεσίας και στα ομόφυλα ζευγάρια, με πλήρη δικαιώματα (παροχές εγγάμων, επιδόματα, γονικές άδειες, επιμέλειες τέκνων, δικαιώματα συνταξιοδότησης, κληρονομιάς κ.λπ.). Όλοι οι νόμοι που ήδη υπάρχουν και αυτοί που θα θεσπίζονται μελλοντικά, να μην κάνουν ουδεμία διάκριση ανάμεσα σε ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια (φορολογία, δικαιώματα συζύγων, διαχείριση κληρονομιάς κ.λπ.).
 5. Η διαδικασία της φυλομετάβασης – διόρθωσης φύλου να καλύπτεται πλήρως από το εθνικό σύστημα υγείας, καθότι είναι μια ιδιαιτέρως δαπανηρή διαδικασία και η πλειοψηφία των ατόμων που θέλουν να πραγματοποιήσουν αυτή τη διαδικασία βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού. Βελτιωτικές ρυθμίσεις στον νόμο, που επιτρέπει την αλλαγή εγγράφων στα διεμφυλικά άτομα (τρανς) χωρίς προϋποθέσεις.
 6. Δημιουργία πλαισίου, που θα εξασφαλίσει ποσόστωση στην εκπροσώπηση των γυναικών στα κοινωνικά και πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων ξεκινώντας από την κοινοτική δομή έως τη βουλευτική και την κυβερνητική.
 7. Δημιουργία πλαισίου, που θα εξασφαλίσει ποσόστωση στην προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην οικονομική δραστηριότητα και εξουσία, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
 8. Σύναψη πολιτικών και κινήτρων που θα απεγκλωβίζουν τις γυναίκες από τον συστημικά προορισμένο ρόλο τους στο νοικοκυριό με στόχο τον διαμοιρασμό των ευθυνών μεταξύ των φύλων στη φροντίδα της οικογένειας, την αναγνώριση των οικιακών ως απλήρωτης εργασίας και την ανάπτυξη πλαισίου, που θα φέρουν τους άντρες να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ισόποσα και υπεύθυνα στο νοικοκυριό, την οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών, μέσω κοινωνικής ενημέρωσης, παροχής αδειών γέννας και παιδιών και άλλων ειδών εργασιακών και κοινωνικών κινήτρων.
 9. Ειδική στήριξη για τη μονογονεϊκή οικογένεια, που περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση και κοινωνική βοήθεια, όπως περισσότερες άδειες γονέα και παροχή από το κράτος δωρεάν υπηρεσιών φύλαξης παιδιών/νηπιαγωγείο.
 10. Πλήρης αποδοχή και ένταξη των τρανς ατόμων στην εργασία, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και στις δομές του δημόσιου βίου, χωρίς εις βάρος τους διακρίσεις. Εξάλειψη όλων των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στο στράτευμα, για κληρωτούς και επαγγελματίες.
 11. Δημιουργία μονάδων ψυχολογικής στήριξης για τις γυναίκες και Λοατκι+ θύματα σε όλα τα πλάτη της επικράτειας, σε κάθε μικρή κοινότητα, στους δήμους, στα πανεπιστήμια και τα σχολεία, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμες και ουσιαστικές.
 12. Δημιουργία κρατικών και κοινωνικών δομών στήριξης (σίτισης-στέγασης) για άτομα που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους.
 13. Μέριμνα για οικονομική ενίσχυση και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους αξιοπρεπώς και να μπορέσουν να ανεξαρτητοποιηθούν από τον θύτη όταν αυτός βρίσκεται στο κλειστό οικογενειακό περιβάλλον. Δωρεάν πλήρη νομική υποστήριξη για την ένδικη αντιμετώπιση του θύτη καθώς και για τη διαδικασία λύσης του μεταξύ τους γάμου εάν υπάρχει.
 14. Καθιέρωση ενός αυστηρού πρωτοκόλλου και επιτακτικής εκπαίδευσης στα σώματα ασφαλείας για το πώς θα αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες, ώστε καμία καταγγελία να μην περνά ανεξερεύνητη. Οι γυναίκες και Λοατκι+ θύματα να αντιμετωπίζονται με απόλυτο σεβασμό και εχεμύθεια και να μην αποτρέπονται από το να καταγγείλουν. Λειτουργία ανεξάρτητου οργάνου που θα ερευνά αμερόληπτα τις καταγγελίες για βία εκ μέρους της αστυνομίας εναντίον ομοφυλόφιλων, λεσβιών, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών ατόμων.
 15. Μία αυστηρή δικαστική δεοντολογία ώστε να δικαιώνονται οι γυναίκες και τα Λοατκι+ θύματα της έμφυλης βίας και διάκρισης. Να μην αποτελούν τα έμφυλα στερεότυπα ή η κουλτούρα βιασμού μία πρακτική υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων που θα ασχολούνται με τις υποθέσεις έμφυλης βίας. Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα για τις δολοφονίες γυναικών που οφείλονται σε έμφυλα κίνητρα.
 16. Ένα αυστηρό πρωτόκολλο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το πώς αυτά να αναφέρονται στα περιστατικά της έμφυλης βίας και διάκρισης ούτως, ώστε να μην αναπαράγονται κοινωνικά στερεότυπα που τα δικαιολογούν και στοχοποιούν ή στιγματίζουν τα θύματα, το λεγόμενο victim blaming.
 17. Συμπερίληψη της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και εμπλουτισμός με βασική ύλη από τη Θεωρία των Φύλων, ώστε να μπορεί να αποδομηθεί η κουλτούρα της έμφυλης ανισότητας, των στερεοτύπων και της διάκρισης από μικρή ηλικία. Να εξοικειωθούν τα παιδιά με απαραίτητες σημαντικές έννοιες, όπως η Συναίνεση στην ερωτική συνεύρεση, ο Σεξουαλικός Προσανατολισμός, η Έμφυλη Διαφορετικότητα και η Ταυτότητα και Έκφραση Φύλου.
 18. Ενίσχυση και δημιουργία προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας για σταθερή «Πολιτισμική Καμπάνια» με στόχο την αποδόμηση των κοινωνικών στερεοτύπων της πατριαρχίας, που τοποθετούν το «αρσενικό» φύλο ιεραρχικά ισχυρότερο και ενισχύουν την αποδοχή της έμφυλης διαφορετικότητας και του σεξουαλικού προσανατολισμού.
 19. Διευκόλυνση πρόσβασης σε προϊόντα υγιεινής με μείωση του ΦΠΑ και δωρεάν παροχή σε δημόσιες δομές και υπηρεσίες.
 20. Εφαρμογή της ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας (μη σεξιστική, συμπεριληπτική κ.ά.) στον δημόσιο τομέα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο