Φ. Μπακαδήμα: Ο κ. Βρούτσης να απαντήσει στα ζητήματα που προκύπτουν μετά την ακύρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
02 Μάι, 2020

Ερώτηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Βρούτση, κατέθεσε η βουλευτής του ΜέΡΑ25, Φωτεινή Μπακαδή, ζητώντας ευθύνες και εξηγήσεις για τα κριτήρια επιλογής των πλατφορμών, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τη ζημία και τα άλλα ζητήματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που προέκυψαν μετά την ακύρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης.  

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Το Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Voucher Επιστημόνων με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Με Πιστοποίηση για Επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών», το οποίο εντασσόταν στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), καταργήθηκε με τις πρόσφατες υπ’ αριθ. 405 & 406 Υπουργικές Αποφάσεις (24-4-2020) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, καθώς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρείχαν οι επτά (7) εταιρείες πάροχοι των πλατφορμών τηλεκατάρτισης «παρουσίαζε ποιοτικές αποκλίσεις μεγάλης έκτασης και έντασης, σε σχέση με τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης» με τις Πλατφόρμες Τηλεκατάρτισης να έχουν παρουσιάσει σημαντικές δυσλειτουργίες.

Σε κοινή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, 102 ΚΔΒΜ από όλη την Ελλάδα, τονίζουν ότι ουδεμία ευθύνη έφεραν για την ύλη και τις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης που αποτελούσαν αποκλειστική επιλογή των υπεύθυνων για το εκπαιδευτικό υλικό παρόχων. Ειδικότερα, κανένα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, δηλαδή ΙΙΕΚ, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Κολέγια, κλπ. δεν είχε λόγο επί της ύλης και του περιεχομένου καθώς η επιλογή προγραμμάτων τηλεκατάρτισης έγινε μέσω επτά (7) εγκεκριμένων από το Υπουργείο Εργασίας πλατφορμών τηλεκατάρτισης, οι οποίες, και μόνο αυτές αποκλειστικά, ήταν οι πάροχοι-υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού υλικού.
Για τις ανάγκες, όμως, του εν λόγω Προγράμματος, οι Πάροχοι Κατάρτισης, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), πραγματοποίησαν όλα τα προβλεπόμενα ώστε να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με επιτυχία το έργο-δράση που το ελληνικό κράτος αποφάσισε, όπως δράσεις Δημοσιότητας, ενημέρωσης ενδιαφερομένων για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, υποστήριξη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης με τη σύζευξη των ωφελούμενων με τις πλατφόρμες, διαμεσολάβηση στην αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που αναδείχθηκαν στη διάρκεια της χρήσης των εφαρμογών Τηλεκατάρτισης.

Στο πλαίσιο των οριζόμενων δραστηριοτήτων τους για το Πρόγραμμα, οι Πάροχοι Κατάρτισης που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους με Κρατική Εντολή λόγω του κορωνοϊού στις 10/3/2020, επέστρεψαν για να εργασθούν, ανακαλώντας μέρος ή το σύνολο του Προσωπικού τους που βρίσκονταν σε αναστολή συμβάσεων για περίπου 15 ημέρες ή αναγκάστηκαν και να προσλάβουν ή να συμβληθούν με πρόσθετο προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απορρέουσες από το Πρόγραμμα διοικητικές και οργανωτικές ευθύνες.

Με αποκλειστικά δικές τους ενέργειες και με ιδιαίτερο οικονομικό κόστος ενέταξαν στο Voucher Επιστημόνων 165.000 περίπου Επιστήμονες, εκ των οποίων, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι 95.000 εντάχθηκαν μέσω της Διαδικασίας Β (προσωποποιημένη εξουσιοδότηση Παρόχων από υποψήφιους Καταρτιζόμενους να ενεργήσουν εξολοκλήρου για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα) και οι 65.000 με τη Διαδικασία Α (σύζευξη και εξατομικευμένη υποστήριξη, αμέσως μετά την έκδοση ΚΥΑ).

Οι πολυσύνθετες εργασίες που υλοποίησαν σύμφωνα με τις τεχνικές προσεγγίσεις των φορέων εκπροσώπησης των επιχειρήσεων-μελών τους, καθώς και με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις απαιτήσεις αυτού του Voucher, αποτελούν το 70% της υλοποίησης του έργου που αφορούσε στους Παρόχους Κατάρτισης και στο οποίο, δεν συμπεριλαμβάνονται οι Πλατφόρμες τηλεκατάρτισης και η Πιστοποίηση. Η πιθανότατη άρνηση του Υπουργείου Εργασίας να καταβάλει τις αντίστοιχες αμοιβές, θα αποτελέσει βαρύτατο πλήγμα στη βιωσιμότητα αυτών των πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν το 90% και πλέον του συνόλου του κλάδου, με ανάλογες επιπτώσεις στην απασχόληση των χιλιάδων εργαζομένων τους.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι πολλά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως συμβαίνει συνήθως, όταν υλοποιούν προγράμματα ΕΣΠΑ, έχουν προπληρώσει ή προκαταβάλει μέρος δαπανών όπως μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές κ.α. περιμένοντας την αποπληρωμή τους.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένα τόσο την επερχόμενη οικονομική ύφεση όσο και τις ήδη υφιστάμενες ζημίες όλων των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

  1. Ποιοι από τους εμπλεκόμενους φορείς ευθύνονται για την προχειρότητα και τα λάθη του προγράμματος τηλεκατάρτισης voucher επιστημόνων;
  2. Με ποια κριτήρια επελέγησαν οι συγκεκριμένες 7 πλατφόρμες τηλεκατάρτισης;
  3. Ποιοι ήταν οι επιστημονικά υπεύθυνοι για την επιλογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού;
  4. Από τα δεσμευμένα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρήματα, τι ποσό αναλογεί στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης συνολικά και τι ποσό στις 7 εγκεκριμένες πλατφόρμες;
  5. Σύμφωνα με τα Κ.Δ.Β.Μ., την αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού υλικού και των πλατφορμών φέρουν οι 7 εγκεκριμένες από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πλατφόρμες τηλεκατάρτισης. Αν ισχύει αυτό, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε αφενός να επιστραφούν από τις εταιρείες αυτές τυχόν προκαταβολές και αφετέρου να πληρώσουν τη ζημία που προκάλεσαν στο Κράτος τόσο σε οικονομικό όσο και σε επίπεδο αξιοπιστία;
  6. Τι ενέργειες θα κάνει η Κυβέρνηση για την αποκατάσταση της φήμης των Κ.Δ.Β.Μ. αν αποδειχθεί πως όντως υπαίτιες για την ακύρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης επιστημόνων είναι οι 7 επιλεγμένες πλατφόρμες; Η ερωτώσα βουλευτής
    Φωτεινή Μπακαδήμα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο