Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα

Οι δύο βασικές αρχές του ΜέΡΑ25 στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής είναι ότι:

 • Ποτέ δεν ταυτίζουμε κυβερνήσεις με λαούς και πάντοτε αντιμετωπίζουμε κυβερνήσεις απολυταρχικές και επιθετικές μέσω επίθεσης φιλίας προς τους λαούς, προσπαθώντας παράλληλα να ενδυναμώσουμε τα δημοκρατικά, προοδευτικά κινήματα των χωρών αυτών, αποδυναμώνοντας παράλληλα τα καθεστώτα και τις κυβερνήσεις, που απειλούν τόσο τους λαούς αυτούς όσο και την Ελλάδα.
 • Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και του αυτοπροσδιορισμού σε όλες τις κοινότητες και τις κρατικές οντότητες, πανευρωπαϊκά, διαχωρίζοντας αυτό το δικαίωμα από κάθε είδους αλυτρωτισμό που διακινδυνεύει την Ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας – και τον οποίο αλυτρωτισμό στηλιτεύουμε.

Αμυντικές δαπάνες

Το ύψος των αμυντικών δαπανών θα πρέπει να προσδιορίζεται από παραμέτρους όπως το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι επικρατούσες γεωπολιτικές συνθήκες τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και βέβαια η οικονομική δυνατότητα της χώρας. Το ΜέΡΑ25 προτείνει:

 • Τη μείωση των αμυντικών δαπανών. Τον εξορθολογισμό δαπανών με ταυτόχρονη κάλυψη πραγματικών αναγκών με στόχο τον εκσυγχρονισμό του στρατεύματος κι όχι την εξυπηρέτηση συμμαχιών, συμφερόντων και ενός αέναου αγώνα εξοπλισμών.
 • Την ανάσχεση της πλήρους αμυντικής εξάρτησης από βιομηχανίες του εξωτερικού μέσω της ενίσχυσης/ανάπτυξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, και της ανάπτυξης εγχώριας αμυντικής έρευνας. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να έχει κυρίως δημόσιο χαρακτήρα και όχι ιδιωτικό.
 • Την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων συμπαραγωγής και αξιοποίησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων.

Προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων – Εργασιακές σχέσεις/συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Όσον αφορά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θεωρούμε ως σημαντικό παράγοντα την αξιοκρατία και την ανάσχεση της κομματικοποίησης στις ΕΔ, στις οποίες, επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Προτείνουμε:

 • Την κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης και τη δημιουργία Σύγχρονου Επαγγελματικού Στελεχιακού Δυναμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις. Από τη σκοπιά της αμυντικής ικανότητας της χώρας, και γενικότερα τη χρήση ανθρώπινων και υλικών πόρων, η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στερείται λογικής. Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος που η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία έχει καταργηθεί σε όλες σχεδόν τις προηγμένες χώρες. Ήρθε η ώρα να καταργηθεί και στην Ελλάδα, έτσι ώστε οι αξιωματικοί να πάψουν να λειτουργούν ως παιδονόμοι φαντάρων που υπηρετούν αντίθετα στη θέλησή τους και οι ένοπλες δυνάμεις να επικεντρωθούν σε μικρότερες επίλεκτες, αλλά κατά πολύ αποτελεσματικότερες μονάδες άμυνας και κρούσης.
 • Το ΜέΡΑ25 θα καταργήσει την υποχρεωτική θητεία, δημιουργώντας παράλληλα ελκυστικές για νέους και νέες θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης στις ένοπλες δυνάμεις, ώστε να υπερκαλυφθούν οι ποσοτικές απώλειες με ποιοτικές βελτιώσεις.

Εξωτερική πολιτική

Η Ελλάδα οφείλει να έχει μια πολύ-πολική εξωτερική πολιτική. Ως αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης, η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει σχέσεις πολιτιστικές, οικολογικές, εμπορικές/επιχειρηματικές με όλους τους λαούς του πλανήτη στη βάση του διεθνισμού – του μόνου αντίδοτου τόσο της παγκοσμιοποίησης όσο και της απομόνωσης.

 • Καταδίκη των διμερών συνομιλιών, και δη με επιδιαιτησία.
 • Ενεργητική εξωτερική πολιτική μέσω ανάληψης πρωτοβουλιών συνεννόησης, συνεργασίας, ειρήνης – π.χ. η Πρόταση του ΜέΡΑ25 για Περιφερειακή Συνδιάσκεψη των Χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για οριοθέτηση χωρικών υδάτων.
 • Η θέση και ο ρόλος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ: Επαναπροσδιορισμός της θέσης της Ελλάδας στον Οργανισμό. Δεσμεύσεις έναντι Ακηδεμόνευτης εξωτερικής πολιτικής.
 • Συνεργασία με τους λαούς των Βαλκανίων και ιδιαίτερα με τα Δυτικά Βαλκάνια σε πολλαπλά επίπεδα (οικονομικό, εμπορικό, ενεργειακό, περιβαλλοντικό, υποδομών, πολιτισμικό). Στα πλαίσια της καλής γειτονίας με τη Βόρεια Μακεδονία το ΜέΡΑ25 είχε προτείνει μία σύνθετη ονομασία για τη Βόρεια Μακεδονία που περιείχε τη λέξη Μακεδονία, αλλά και τον γεωγραφικό προσδιορισμό ως μια λύση μίας χρονίζουσας και άσκοπης διένεξης που αποπροσανατόλιζε τους λαούς μας και δυναμίτιζε το κλίμα στα Βαλκάνια. Μία πρόταση που θα έκοβε τον αέρα στους αλυτρωτισμούς και δεν θα επέτρεπε τη σύγχυση της Αρχαίας Μακεδονίας και του πολιτισμού της με το νέο κράτος.

Ευρωπαϊκή άμυνα

Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ προβλέπει ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να θέτουν τις πολιτικές και στρατιωτικές ικανότητές τους στην υπηρεσία της ΕΕ για την εφαρμογή της ΚΠΑΑ.

Η ΚΠΑΑ περιλαμβάνει την προοδευτική χάραξη μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, η οποία θα οδηγήσει σε κοινή άμυνα μετά από ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η πολιτική της ΕΕ δεν θίγει τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας κάποιων χωρών της ΕΕ και σέβεται τις υποχρεώσεις κάποιων χωρών της ΕΕ απέναντι στο NATO. Στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, δημιουργήθηκε ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, η οποία αποτελεί το βασικό πυλώνα της ΚΠΑΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα πρέπει να θέτει μονίμως και χωρίς εκπτώσεις τα ζητήματα ασφαλείας που δημιουργεί στο Αιγαίο και την ευρύτερη Λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου η Τουρκία με την ιμπεριαλιστική της πολιτική, η οποία απειλεί ευθέως και χωρίς υπαινιγμούς την ασφάλεια και ακεραιότητα της χώρας μας.

Να μη συμμετέχει η χώρα μας σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και στρατιωτικές επεμβάσεις.

Διερευνητικές επαφές με Τουρκία

Το ζήτημα της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων που έχουν εντοπιστεί στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου λειτουργεί ως παράγοντας αποσταθεροποίησης στην περιοχή και μπορεί να λειτουργήσει ως σπινθήρας που θα δώσει το έναυσμα για ευρύτερη θερμή ανάφλεξη δημιουργώντας πεδίον δόξης λαμπρόν για την ελληνική και ξένη ολιγαρχία που θα φροντίσει να διακρατήσει τη μερίδα του λέοντος.

Το ΜέΡΑ25 τίθεται κατά της εξόρυξης και συνεκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εξορύξεις θα έχουν δεινές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Το μέλλον απαιτεί άμεσο τερματισμό της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και προσανατολίζεται στην ανάπτυξη μέσα από πράσινες τεχνολογίες και καινοτομίες στον τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών σε συνεργασία με όλους τους λαούς της περιοχής.

Η προσπάθεια της χώρας μας πρέπει να εστιάσει στη σύγκληση της Πολυμερούς Διάσκεψης για την επίλυση των ζητημάτων των θαλασσίων ζωνών της περιοχής, με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων χωρών της περιοχής, χωρίς επιδιαιτησία.

Κυπριακό

Το ΜέΡΑ25 τάσσεται υπέρ της ομοσπονδοποίησης στη βάση της πολιτικής ένωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με κοινά ψηφοδέλτια που θα απαρτίζονται από μέλη και των δύο κοινοτήτων με κοινή πολιτική/ιδεολογική αντίληψη. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τις δύο κοινότητες να ενωθούν σε πολιτικό επίπεδο, πέρα και πάνω από τις εθνικές και θρησκευτικές τους διαφορές.

Το ΜέΡΑ25 θεωρεί βασική προϋπόθεση για την κατάργηση του τελευταίου Τείχους στην Ευρώπη την ταυτόχρονη αποχώρηση του τουρκικού στρατού, της Βρετανικής βάσης και της ΕΛΔΥΚ από το νησί. Η Κύπρος πρέπει, επί τέλους, να αποδοθεί στους Κύπριους – ελληνικής, τουρκικής, αρμένικης κλπ εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα και εγγυήσεις τρίτων κρατών.

Το ΜέΡΑ25 σημειώνει ότι τρεις είναι οι παράγοντες που σταματούν την επίλυση του Κυπριακού:

(1) Το Τουρκικό Βαθύ Κράτος.

(2) Οι ιμπεριαλιστικές βλέψεις ΗΠΑ και Βρετανίας που συντηρούν την διαίρεση ώστε να παραμένουν επικυρίαρχοι.

(3) Η εκτεταμένη αίσθηση ανωτερότητας μιας ισχυρής μειοψηφίας ελληνοκυπρίων που, ενδόμυχα, δεν θέλουν πραγματικά να μοιραστούν την εξουσία με Τουρκοκύπριους.

Το ΜέΡΑ25 υποστηρίζει ότι οι Κύπριοι όλων των κοινοτήτων πρέπει να αποφασίσουν κυρίαρχα για την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Συμβουλευτικά και ως τμήμα του διεθνιστικού κινήματος DiEM25, το ΜέΡΑ25 τάσσεται υπέρ της ομοσπονδιοποίησης στη βάση της πολιτικής ένωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με κοινά ψηφοδέλτια που θα απαρτίζονται από μέλη και των δύο κοινοτήτων με κοινή πολιτική/ιδεολογική αντίληψη. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τις δύο κοινότητες να ενωθούν σε πολιτικό επίπεδο, πέρα και πάνω από τις εθνικές και θρησκευτικές τους διαφορές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο