Αθλητισμός

Οι μνημονιακές πολιτικές οδήγησαν στην μείωση και στην εξάλειψη των επιχορηγήσεων προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. Η πανδημία σε συνδυασμό με την ανεπαρκή διαχείριση της κυβέρνησης έφεραν τον αθλητισμό σε ακόμα χειρότερο επίπεδο. Οι αθλητικές υποδομές, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και ο σχολικός αθλητισμός υπολειτουργούν. Ο παραγοντισμός, η έλλειψη διαφάνειας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας των συλλόγων, η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων και η έλλειψη συντήρησης των υπαρχουσών , η ελλιπής προσβασιμότητα και η έλλειψη δημοκρατίας σε ομοσπονδίες, έχουν δημιουργήσει ένα γκρίζο τοπίο. Ένα τοπίο το οποίο χειροτερεύει η ύπαρξη ερασιτεχνικών συλλόγων για να αποσπούν μόνο τις επιχορηγήσεις και λειτουργούν ως επιχειρήσεις με σημαντικά κέρδη. Χειροτερεύει επιπλέον με την αύξηση της βίας, τον περιορισμό της ΓΓΑ και της απομάκρυνσης του κόσμου από τα γήπεδα. Τα νέα παιδιά ασχολούνται συνεχώς λιγότερο με τον αθλητισμό, με θλιβερές συνέπειες για την σωματική και ψυχική υγεία τους.

Το ΜέΡΑ25 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άθληση των νέων ανθρώπων και όχι μόνο.

Λέμε ΝΑΙ στη διά βίου άθληση, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω του σχολείου, των δήμων και των αθλητικών συλλόγων.

Λέμε ΝΑΙ στο δικαίωμα της άθλησης για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

 • Θεσμοθέτηση ΔΙΑΣΚΕΠ (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ) Αθλητισμού που θα χαράσσει την πολιτική στον αθλητισμό. Τριετές πλάνο από τις ομοσπονδίες για την αθλητική ανάπτυξη. Οι επιχορηγήσεις θα εγκρίνονται στα πλαίσια του αρχικού προϋπολογισμού της ΓΓΑ και του προγράμματος Χίλων. Μέσω του ΔΙΑΣΚΕΠ θα γίνεται αξιολόγηση της πορείας κάθε προγράμματος σε ετήσια βάση. Η επίτευξη των στόχων κάθε ομοσπονδίας θα αναπροσαρμόζει το ύψος της επιχορήγησης. Τα μέλη ΔΙΑΣΚΕΠ θα είναι 29 πολίτες: 10 από καταξιωμένους αθλητές -Ολυμπιονίκες , 10 θα ορίζονται από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με βάση τα εκλογικά τους ποσοστά, και 9 θα κληρώνονται από τον συνολικό πληθυσμό της χώρας με κριτήρια που θα έχουν σχέση με τον αθλητισμό.
 • Η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού της Γ.Γ.Α., μετατρέπεται σε Διεύθυνση Οικονομικών του Αθλητισμού και περνάει στην εποπτεία του ΔΙΑΣΚΕΠ και του Υπουργείου. Η άθληση των νέων και όλων των πολιτών πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της πολιτείας. Η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα θα δώσει έσοδα στον αθλητισμό, ώστε να εξαλειφθούν οι μεγαλοπαράγοντες που εξυπηρετούν κυρίως δικά τους μελλοντικά σχέδια. Χρηματοδότηση Ομοσπονδιών με το πρόγραμμα Χίλων και των συλλόγων από τη κεντρική Διοίκηση, μέσω του Μητρώου Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ. Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Σύλλογοι θα έχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης από ιδιώτες χορηγούς, τα εισιτήρια των αγώνων τους και τις συνδρομές των μελών τους.

Προτείνουμε τα ερασιτεχνικά και τα επαγγελματικά σωματεία, αλλά και όλες οι αθλητικές Ομοσπονδίες, να εισπράττουν ποσοστά από τον τζίρο που κάνουν οι νόμιμες εταιρείες στοιχήματος στη χώρα.

Ενδεικτικά προτείνουμε ένα ποσοστό 5% από τον τζίρο αυτών των εταιριών, το οποίο θα έδινε μεγάλη ανάσα στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών του πυρήνα του αθλητισμού, που είναι το ερασιτεχνικό, αθλητικό σωματείο, υπό τον αυστηρό βέβαια έλεγχο της Γ.Γ.Α. μέσω του Μητρώου Αθλητικών Φορέων.

 • Δημιουργία υπηρεσίας Διαφάνειας η οποία θα είναι υπό την εποπτεία του ΔΙΑΣΚΕΠ και θα ελέγχει Ομοσπονδίες και Ενώσεις. Σε αυτή θα υπάγεται η Ε.Ε.Α. η οποία μετατρέπεται σε Επιτροπή Διαφάνειας Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Δ.Ε.Α.), καθώς και το Ελεγκτικό Συμβούλιο, για πλήρη διαφάνεια στις Ομοσπονδίες και στις Ενώσεις. Μετά από κάθε Δ.Σ. θα δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις. Αυστηρά κριτήρια στην εκλογή των Διοικήσεων και χρονικό όριο στην θητεία των μελών χωρίς ηλικιακά όρια, για σύγχρονες ομοσπονδίες με διοικήσεις που έχουν όραμα και όρεξη για δουλειά. Κάθε ομοσπονδία θα πρέπει να εκπονεί ένα συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος, όπως αναφέρεται παραπάνω και θα αξιολογείται σε ετήσια βάση από το ΔΙΑΣΚΕΠ.
 • Όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς (ΔΕΑΒ – ΑΣΕΑΔ – ΕΟΚΑΝ) της ΓΓΑ περνούν στην εποπτεία του ΔΙΑΣΚΕΠ.

Σε ότι αφορά τη διαιτησία, αυτή πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις Ομοσπονδίες.

Δημιουργία Σχολής Διαιτησίας υπό την εποπτεία των ΣΕΦΑΑ η οποία θα παράγει πιστοποιημένους διαιτητές για όλα τα αθλήματα.

Αυστηρότεροι κανονισμοί στην Αθλητική Νομοθεσία και κυρίως εφαρμογή τους.

Συνεργασία των σχολείων με τους Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς (ΔΑΟ –Τμήματα Αθλητισμού Δήμων) και τους τοπικούς αθλητικούς συλλόγους για πραγματοποίηση προγραμμάτων άθλησης εκτός ωρών διδασκαλίας

 • Η ΓΓΑ θα λειτουργεί με τις εξής Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα:
 1. Διεύθυνση Αθλητισμού

Θα λειτουργούν τα εξής τμήματα: Μαζικός – Σχολικός – Αγωνιστικός – ΑμεΑ – Μηχανοκίνητος αθλητισμός

Άθληση για όλους μέσα από προγράμματα τα οποία θα υλοποιούνται από τους Δήμους, με την εποπτεία της αντίστοιχης Διεύθυνσης της ΓΓΑ, σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους.

Επαναλειτουργία των Αθλητικών Σχολείων, ώστε οι αθλητές υψηλών προδιαγραφών να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του αθλήματός τους και να καλύπτουν και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες

Τη δημιουργία Τμήματος Αθλητισμού ΑμεΑ και συνεκπαίδευσης στη ΓΓΑ.

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού μεταβιβάζεται στο ΔΙΑΣΚΕΠ και μετατρέπεται σε Επιτροπή Διαφάνειας Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτή θα ελέγχει αν οι αθλητικοί σύλλογοι τηρούν τα προβλεπόμενα, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αθλητών και των εργαζομένων, στο χώρο του Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Για την βία στους αθλητικούς χώρους, η ΓΓΑ με το Υπουργείο Παιδείας, να δημιουργήσουν πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών από τα Νηπιαγωγεία και τους Παιδικούς σταθμούς, ώστε να καλλιεργείται το φίλαθλο πνεύμα και τα ιδανικά του αθλητισμού.

Χρηματοδότηση των εισφορών των αθλητικών συλλόγων, για να μπορέσουν οι αθλητές που αγωνίζονται σε εθνικά πρωταθλήματα, καθώς και όλοι οι προπονητές, να είναι ασφαλισμένοι. Πλαίσιο διαφάνειας με χαμηλές εισφορές χρηματοδότησης Κάθε σύλλογος που συμμετέχει με κάποιο τμήμα του σε εθνικό πρωτάθλημα θα χρηματοδοτείται για τις εισφορές που αφορούν το τμήμα αυτό.

 1. Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών

Η πολιτεία έχει συνταγματική υποχρέωση να συντηρεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις, και να τις διαθέτει στους αθλούμενους και στους πολίτες δωρεάν.

Αναβάθμιση της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γ.Γ.Α. Έλεγχος και καταγραφή όλων των σχολικών εγκαταστάσεων, των χώρων άθλησης (σε συνεργασία με τους Δήμους). Καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας (πλατφόρμα Πέλοπας). Αξιοποίηση και βελτίωση πρώτα των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, κατασκευή νέων (φιλικών προς το περιβάλλον) και κατάλληλων για χρήση από ΑμεΑ.

Για τα Ολυμπιακά Ακίνητα, προτείνουμε τη δημιουργία ενός προγράμματος εκσυγχρονισμού και αξιοποίησης των εγκαταστάσεων, μέσω χορηγιών μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών, για διαφημιστικούς μόνο σκοπούς, χωρίς δικαίωμα στη χρήση του χώρου.

Γρήγορη αδειοδότηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων από την ανωτέρω υπηρεσία, για να μπορούν όλοι να αθλούνται σε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους.

 1. Διεύθυνση Πιστοποίησης Προπονητών

Δημιουργία Μητρώου Προπονητών όλων των αθλημάτων, από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους προπονητές.

Το τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών αθλημάτων, της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ, αναβαθμίζεται και μετατρέπεται σε Διεύθυνση Πιστοποίησης Προπονητών σε συνεργασία με τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. Χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος στους προπονητές κάθε αθλήματος. Όσοι εργάζονται στους αθλητικούς συλλόγους, εκτός των Σ.Ε.Φ.Α.Α., θα είναι όσοι έχουν αποκτήσει διπλώματα από τη Γ.Γ.Α. μέχρι σήμερα. Μέριμνα της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με τα ΣΕΦΑΑ για ολοκλήρωση του κύκλου των πτυχίων, όπως και για τους προπονητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η υπηρεσία αυτή, σε ότι αφορά τους προπονητές, θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο όλων των αθλητικών συλλόγων. Πρέπει τα παιδιά μας και όχι μόνο, να γυμνάζονται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους προπονητές.

 1. Γραφείο Τύπου (θα περιλαμβάνει και τμήμα προβολής όλων των αθλημάτων, ειδικότερα αυτών που δεν τυγχάνουν μεγάλης προβολής).

 2. Αυτοτελές Νομοθετικό Τμήμα και Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

Σχετικά με την Διοίκηση αθλητικών συλλόγων

 • Επαγγελματικός Αθλητισμός

Συμμετοχή των μελών του Σωματείου της ομάδας στην διοίκηση με πιο δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης το «50+1» για αποφυγή εκμετάλλευσης του προϊόντος από μεγαλο-παράγοντες και σαν τελικό αποτέλεσμα να γίνει πιο δημοκρατικό το ποδόσφαιρο, στα πρότυπα του Γερμανικού μοντέλου διοίκησης.

Εφαρμογή του μοντέλου «SalaryCup» στα πρότυπα του ΝΒΑ (Αμερικάνικο Επαγγελματικό Μπάσκετ), για περιορισμό του ετήσιου προϋπολογισμού των ομάδων (μπάτζετ), έτσι ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και όλες οι ομάδες να αποκτήσουν «δικαίωμα» στην επιτυχία.

 • Μητρώο στη Γ.ΓΑ. με όλα τα Δ.Σ. των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων και δημιουργία ενός πλαισίου διαφάνειας.
 • Δημιουργία Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη του Δ.Σ. και των προπονητών – γυμναστών στους αθλητικούς συλλόγους. Υποχρεωτική επίβλεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα των αθλητών από ψυχολόγο, με στόχο τη πρόληψη κρουσμάτων παρενόχλησης στις αθλήτριες και στους αθλητές. Κεντρικός έλεγχος από ψυχολόγους της Ομοσπονδίας για την εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς.
 • Προτείνουμε το «Συντονιστή Αθλητισμού» σε κάθε Δήμο, ο οποίος δεν θα είναι αιρετός και θα προέρχεται από το χώρο του αθλητισμού. Αρμοδιότητες του «Συντονιστή Αθλητισμού» θα είναι η επικοινωνία με τους αθλητικούς συλλόγους του Δήμου και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους με το Δήμο , τις Ομοσπονδίες και τη Γ.Γ.Α.

Εργασιακά δικαιώματα στον Αθλητισμό

 • Όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται σε εθνικά πρωταθλήματα, να είναι ασφαλισμένοι
 • Οι προπονητές όλων των κατηγοριών, να έχουν συμβάσεις εργασίας και να είναι ασφαλισμένοι
 • Πρόσληψη μόνιμου και επαρκούς προσωπικού εργαζομένων στις ομοσπονδίες και στους φορείς του αθλητισμού
 • Άμεση προστασία των εργασιακών θέσεων των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και των συνταγματικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων από ανειδίκευτα άτομα, τα οποία με σεμιναριακούς τίτλους λαμβάνουν θέσεις εργασίας σε ιδιωτικά γυμναστήρια, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών και ταυτόχρονα θέτουν εκτός εργασιακού στίβου τους πραγματικούς επαγγελματίες της άσκησης.
 • Εισαγωγή του Αγγλικού μοντέλου όσον αφορά τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, (Physical Education Teachers), όπου όσοι δεν είναι πτυχιούχοι επάνω στο αντικείμενο να μπορούν να εργαστούν μονάχα ως βοηθοί αυτών, (SupplyTeachers), με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του αντικειμένου, την σωματική προστασία των πολιτών, αλλά και την εργασιακή απορρόφηση των επαγγελματιών της άσκησης.

Αναβάθμιση της φυσικής Αγωγής στη εκπαίδευση

 • Αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών της γυμναστικής στην εκπαίδευση.
 • Επαρκές αθλητικό υλικό , μόνιμο και καταρτισμένο προσωπικό.
 • Δημιουργία κατάλληλων χώρων άθλησης πλήρως εξοπλισμένων σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα.
 • Αναβάθμιση των σχολικών πρωταθλημάτων σε συνεργασία με τους Δήμους, τις Ομοσπονδίες και τους αθλητικούς συλλόγους.

Ο αθλητισμός είτε ως ατομική δραστηριότητα είτε ως συλλογική, ασκεί σημαντική επίδραση στον άνθρωπο, τόσο στη σωματική του όσο και στην ψυχική του ευεξία. Αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα και είναι δείκτης της ανάπτυξης μίας χώρας. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε και να προωθούμε τα διαχρονικά ολυμπιακά ιδεώδη μέσω των οποίων διαπαιδαγωγείται και καταξιώνεται ο άνθρωπος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο