Παίζει σήμερα

05:00 – 12:00 Μουσική

12:00 – 14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (Z)

14:00 – 16:00 Μουσική

16:00 – 17:00 Σκληρό Μαρκάρισμα

17:00 – 17:30 Πρόσωπο Με Πρόσωπο

17:30 – 18:00 Μουσική

18:00 – 19:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (E)

19:00 – 05:00 Μουσική