Παίζει σήμερα

05:00-12:00 Μουσική

12:00-13:00 Στη δουλειά και στον Αγώνα!, με τον Γιώργη Χρήσου (Ε)

13:00-14:30 Να τους καεί το βίντεο!, με τον Σωτήρη Μητραλέξη(Ε)

14:00-16:00 Μουσική

16:00-17:30 mέtaβάσεις, με τον Κώστα Ράπτη (Ε)

17:30-22:00 Μουσική

22:00-22:30 Παρλαφούσι, με την Πάολα Ρεβενιώτη (Ε)

22:30-05:00 Μουσική