Παίζει σήμερα

12:00 – 14:30 Φλας στο Στίγμα της Εβδομάδας

14:30 – 15:30 Στη δουλειά και στον Αγώνα, με τον Γιώργη Χρήστου (Ε)

15:30 – 16:30 Να τους καεί το βίντεο, με τον Σωτήρη Μητραλέξη (Ε)

18:00 – 19:30 ΜέΤΑβάσεις, με τον Κώστα Ράπτη (Ε)

21:00 – 22:00 Σκληρό Μαρκάρισμα

22:00 – 23:00 Παρλαφούσι, με την Πάολα Ρεβενιώτη (Ε)