ΡΑΔΙΟΜέΡΑ Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ

11:00-12:00 Μουσική

12:00-14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου

14:00-14:30 Μουσική

14:30-15:30 Διασώστες 25 λεπτά podcast

15:30-16:00 Μουσική

16:00-17:00 Κόκκινα δάνεια 25λεπτά podcast

17:00-18:00 Μουσική

18:00-19:00 Δημοσιογραφία Λαμπρινή Θωμά – Εuroleaks 25podcast

19:00-20:00 Μουσική

20:00-22:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 22/2/2021

22:00-24:00
Μουσική

ΤΡΙΤΗ

11:00-12:00 Μουσική

12:00-14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου

14:00-14:30 Μουσική

14:30-15:30 Μεγάλος Περίπατος 25 λεπτά podcast

15:30-16:00 Μουσική

16:00-17:00 Πρόσωπο με Πρόσωπο επ.1

17:00-18:00 Μουσική

18:00-19:00 AirBNB 25 λεπτά podcast – Progressive international

19:00-20:00 Μουσική

20:00-22:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 23/2/2021

22:00-24:00
Μετά την Απαγόρευση

ΤΕΤΑΡΤΗ

11:00-12:00 Μουσική

12:00-14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου

14:00-14:30 Μουσική

14:30-15:30 Παιδεία 25 λεπτά podcast

15:30-16:00 Μουσική

16:00-17:00 Fake News 25 λεπτά podcast

17:00-18:00 Μουσική

18:00-19:00 Διεθνής Εξελίξεις 25 λεπτά podcast

19:00-20:00 Μουσική

20:00-22:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 24/2/2021

22:00-24:00
Μουσική

ΠΕΜΠΤΗ

11:00-12:00 Μουσική

12:00-14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου

14:00-14:30 Μουσική

14:30-15:30 Πρόσωπο με Πρόσωπο επ.1

15:30-16:00 Μουσική

16:00-17:00 Κόκκινα δάνεια 25λεπτά podcast

17:00-18:00 Μουσική

18:00-19:00 Μεγάλος Περίπατος 25 λεπτά podcast

19:00-20:00 Μουσική

20:00-22:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 25/2/2021

22:00-24:00
Μουσική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:00-12:00 Μουσική

12:00-14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου

14:00-14:30 Μουσική

14:30-15:30 Fake News 25 λεπτά podcast

15:30-16:00 Μουσική

16:00-17:00 Διασώστες 25 λεπτά podcast

17:00-18:00 Μουσική

18:00-19:00 Πρόσωπο με Πρόσωπο επ.1

19:00-20:00 Μουσική

20:00-22:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 26/2/2021

22:00-24:00
Μετά την Απαγόρευση

ΣΑΒΒΑΤΟ

11:00-12:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 8/3/2021

12:00-14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 9/3/2021

14:00-16:00 Μουσική

16:00-18:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 10/3/2021

18:00-20:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 11/3/2021

20:00-22:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 12/3/2021

22:00-24:00 Μετά την Απαγόρευση επανάληψη 9/3/2021

ΚΥΡΙΑΚΗ

11:00-12:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 8/3/2021

12:00-14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 9/3/2021

14:00-16:00 Μουσική

16:00-18:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 10/3/2021

18:00-20:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 11/3/2021

20:00-22:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 12/3/2021

22:00-24:00 Μετά την Απαγόρευση επανάληψη 12/3/2021

Skip to content