ΡΑΔΙΟΜέΡΑ Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ

05:00 – 12:00 Μουσική

12:00 – 14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (Z)

14:00 – 16:00 Μουσική

16:00 – 17:00 Σκληρό Μαρκάρισμα

17:00 – 17:30 Πρόσωπο Με Πρόσωπο

17:30 – 18:00 Μουσική

18:00 – 19:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (E)

19:00 – 05:00 Μουσική

ΤΡΙΤΗ

05:00 – 12:00 Μουσική

12:00 – 14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (Z)

14:00 – 16:00 Μουσική

16:00 – 17:00 Σκληρό Μαρκάρισμα

17:00 – 17:30 Πρόσωπο Με Πρόσωπο

17:30 – 18:00 Μουσική

18:00 – 19:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (E)

19:00 – 05:00 Μουσική

ΤΕΤΑΡΤΗ

05:00 – 12:00 Μουσική

12:00 – 14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (Z)

14:00 – 16:00 Μουσική

16:00 – 17:30 mέtaβάσει, με τον Κώστα Ράπτη (Ζ)

17:30 – 18:30 Πρόσωπο Με Πρόσωπο

18:00 – 20:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (E)

20:00 – 21:00 Μουσική

21:00 – 22:30 Να τους καεί το βίντεο!, με τον Σωτήρη Μητραλέξη (Ζ)

22:30 – 05:00 Μουσική

ΠΕΜΠΤΗ

05:00 – 12:00 Μουσική

12:00 – 14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου(Z)

14:00 – 16:00 Μουσική

16:00 – 17:00 Σκληρό Μαρκάρισμα

17:00 – 17:30 Πρόσωπο Με Πρόσωπο

17:30 – 18:00 Μουσική

18:00 – 19:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (E)

19:00 – 22:00 Μουσική

22:00 – 00:00 Παρλαφούσι, με την Πάολα Ρεβενιώτη (Ζ)

00:00 – 05:00 Μουσική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05:00 – 12:00 Μουσική

12:00 – 14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (Z)

14:00 – 16:00 Μουσική

16:00 – 17:00 Σκληρό Μαρκάρισμα

17:00 – 17:30 Πρόσωπο Με Πρόσωπο

17:30 – 18:00 Μουσική

18:00 – 19:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου(E)

19:00 – 05:00 Μουσική

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:00-08:00 Μουσική

08:00-10:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (Ε)

10:00-12:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (Ε)

12:00-14:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (Ε)

14:00-16:00 Μουσική

16:00-18:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (Ε)

18:00-21:00 Το Στίγμα της ΜέΡΑς με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου (Ε)

21:00-22:30 mέtaβάσεις (Ε)

22:30-05:00 Μουσική

ΚΥΡΙΑΚΗ

05:00-13:00 Μουσική

13:00-14:30 Να τους καεί το βίντεο!, με τον Σωτήρη Μητραλέξη(Ε)

14:00-16:00 Μουσική

16:00-17:30 mέtaβάσεις, με τον Κώστα Ράπτη (Ε)

17:30-22:00 Μουσική

22:00-22:30 Παρλαφούσι, με την Πάολα Ρεβενιώτη (Ε)

22:30-05:00 Μουσική

Μετάβαση στο περιεχόμενο