Παίζει σήμερα

11:00-12:00 Μουσική

12:00-14:00 Το στίγμα της ημέρας με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου

14:00-14:30 Μουσική

14:30-15:30 Παιδεία 25 λεπτά podcast

15:30-16:00 Μουσική

16:00-17:00 Fake News 25 λεπτά podcast

17:00-18:00 Μουσική

18:00-19:00 Διεθνής Εξελίξεις 25 λεπτά podcast

19:00-20:00 Μουσική

20:00-22:00 Το στίγμα της ημέρας με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου επανάληψη 24/2/2021

22:00-24:00
Μουσική