ΟΕΣΚΕ

Τι είναι η ΟΕΣΚΕ

Η ΟΕΣΚΕ είναι η Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και Κινηματικής Εξόρμησης και ορίστηκε από την Πολιτική Γραμματεία με σκοπό να οργανώσει πανελλαδικά το ΜέΡΑ25 στον δρόμο προς το 1ο Διαβουλευτικό Συνέδριο. Είναι η αρμόδια Επιτροπή η οποία σχεδιάζει και οργανώνει τις διαδικασίες που αφορούν στο Συνέδριο. Eπίσης είναι η Επιτροπή Κινηματικής Εξόρμησης του ΜέΡΑ25 προς την κοινωνία μέχρι το Συνέδριο.

Η ΟΕΣΚΕ είναι ανεξάρτητο όργανο του οποίου οι εργασίες ολοκληρώνονται με το πέρας των προσυνεδριακών διεργασιών και όποιων μεταγενέστερων υποχρεώσεων προκύψουν από αυτό.
Έχει την ευθύνη και την δικαιοδοσία να ορίσει, να συντονίσει και να ελέγξει τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των Προσωρινών Συντονιστικών Επιτροπών (ΠΣΕ) σε όλη την Ελλάδα.

Τι είναι οι ΠΣΕ

Οι ΠΣΕ είναι οι Προσωρινές Συντονιστικές Επιτροπές και συστάθηκαν μέσα από τις διαδικασίες που όρισε η ΟΕΣΚΕ. Έχουν τον ρόλο του Συντονιστή του προσυνεδριακού διαλόγου των μελών του ΜέΡΑ25 στην εκάστοτε εκλογική περιφέρεια και αποτελούνται αποκλειστικά από μέλη του ΜέΡΑ25.

Τι κάνουν οι ΠΣΕ

• Εκστρατεία Εγγραφής Νέων Μελών
• Εκστρατεία δημιουργίας Τοπικών Ομάδων ΜέΡΑ25 ανά Δήμο ή ανά Διαμέρισμα
• Συντονισμό Προσυνεδριακού διαλόγου – Συνελεύσεων με ανοιχτό κάλεσμα τουλάχιστον 2 φορές τον μήνα σε όλα τα μέλη της Εκάστοτε Εκλογικής Περιφέρειας με σκοπό την συλλογική διαδικασία επεξεργασία και κωδικοποίηση προτάσεων και θέσεων του προσυνεδριακού διαλόγου.
• Οργάνωση, Συντονισμό και Προβολή Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων

Οι ΠΣΕ ανοίγουν οριστικά τις Προσυνεδριακές Συνελεύσεις και προχωρούν στον άμεσο Συντονισμό Προσυνεδριακού Διαλόγου – Συνελεύσεων με ανοιχτό κάλεσμα τουλάχιστον 2 φορές τον μήνα σε όλα τα μέλη της εκάστοτε Εκλογικής Περιφέρειας. Σκοπός είναι η συμμετοχή και η συλλογική διαδικασία από τα μέλη του ΜέΡΑ25, ώστε να επιτευχθεί η από κοινού επεξεργασία και κωδικοποίηση των προτάσεων και θέσεων που θα φτάσουν στο 1ο Διαβουλευτικό Συνέδριο του ΜέΡΑ25.

Στοιχεία Επικοινωνίας

[email protected]
Τηλ: 210 3810671
6987979365 & 6987979287