ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

Πολιτικά ως ΜέΡΑ25 αντιμετωπίζουμε την υγεία ως βασικό και πολύτιμο ανθρώπινο δικαίωμα, τηρώντας απαρέγκλιτα την αρχή της καθολικότητας, της πλήρους προσβασιμότητας των πολιτών σε υπηρεσίες υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Παράλληλα, με τη διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στις δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στόχος μας αποτελεί η ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων με ανθρώπινο δυναμικό και φαρμακευτικό υλικό. Επιπλέον, με γνώμονα τη φροντίδα πολιτών σε ανάγκη, το ΜέΡΑ25 στηρίζει το θεσμό των κοινωνικών φαρμακείων και αποσκοπεί στην παροχή φαρμάκων πρώτης ανάγκης σε πολίτες που αδυνατούν να τα αγοράσουν και τα έχουν ανάγκη.

Το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού ονομάζει την υγεία θετικό δικαίωμα, μια παροχή δηλαδή που επιβαρύνει τους άλλους αν είναι ρυθμισμένη και επιδοτείται μέσω φορολογίας. Εμείς δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση των δικαιωμάτων σε θετικά και αρνητικά. Η πρόσβαση στην υγεία είναι και πρέπει να παραμείνει βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, επιτρέποντας σε όλες τις προσωπικότητες να ανθίσουν ομαλά, πέρα από προβλήματα υγείας που η θνητή μας φύση μάς επιφυλάσσει.

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει πως τα πιο αποδοτικά και ταυτόχρονα πιο οικονομικά συστήματα υγείας είναι τα ρυθμισμένα/δημόσια, με το ακριβώς αντίθετο παράδειγμα, το πλήρες ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας των ΗΠΑ, να είναι το πιο κοστοβόρο παγκοσμίως, με 17% του ΑΕΠ ετήσια δαπάνη υγείας, όπου το 50% προέρχεται ιδιωτικά, από την τσέπη του ασθενή, σε σύγκριση με 11% και 39% αντίστοιχα που έχουν οι αμέσως επόμενες Ιαπωνία όσον αφορά το κόστος και Ελλάδα αναφορικά με την ιδιωτική δαπάνη επί του συνόλου της δαπάνης υγείας, δημόσιας και ιδιωτικής. Εδώ δεν γίνεται να μην επισημάνουμε ότι στην Ελλάδα της κρίσης το αγαθό α’ ανάγκης που λέγεται υγεία όλο και ιδιωτικοποιείται στην πράξη, μιας και η δημόσια υγεία υποχρηματοδοτείται εσκεμμένα, σύμφωνα με τις μνημονιακές επιταγές, οδηγώντας στην υποστελέχωση και στο μαρασμό. Οι νέοι γιατροί μεταναστεύουν στο εξωτερικό, ή εργάζονται ως υποαμειβόμενοι μισθωτοί σε ιδιωτικές κλινικές, με τον Έλληνα πολίτη να πληρώνει όλο και περισσότερα από την τσέπη του.

Το ΜέΡΑ25 θεωρεί πως η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο αγαθό, προσβάσιμο σε όλους ανεξαιρέτως και όχι αγοραίο εμπόρευμα. Η υγεία ως το πλέον ανελαστικό αγαθό, καθίσταται αντικείμενο σκληρής εκμετάλλευσης αν αφεθεί στις δυνάμεις της αγοράς, όπως μας δείχνει το παράδειγμα των ΗΠΑ, της υπερδύναμης μεν, με 50εκ ανθρώπους ανασφάλιστους δε.

Οι κοινωνίες χρειάζονται μονάδες που να αισθάνονται ασφαλείς για να ευημερίσουν, έχοντας θετικές προσδοκίες και όχι φόβο για το μέλλον. Η καθολικότητα στην υγεία προσφέρει ακριβώς αυτή τη βεβαιότητα που έχει ανάγκη μια δημοκρατική, προοδευτική κοινωνία για να αναπτυχθεί ομαλά και βιώσιμα. Το ΜέΡΑ25 αυτό ακριβώς θέλει να διασφαλίσει.