Ανθρώπινα δικαιώματα

Ζητήματα δημόσιας τάξης και καταστολής: Το ΜέΡΑ25 θα αντικαταστήσει τους αντιτρομοκρατικούς νόμους (ιδίως τους 2928/2001, 3251/2004) από σύγχρονο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος με σεβασμό στα δικαιώματα των κατηγορουμένων και στη δίκαιη δίκη τους.

Μειονότητες: Το ΜέΡΑ25 δεσμεύεται για (α)την άμεση επικύρωση και πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, (β) την  εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για του Ρομά μέσα από εκτεταμένα στεγαστικά προγράμματα και από επαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και στην εργασία, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς καθώς και, (γ) ως προς τη μειονότητα της Θράκης, τη δημιουργία συστήματος εκλογής/επιλογής των μουφτήδων από εκλεκτορικό Σώμα της ίδιας της μειονότητας και, συνεπακόλουθα, διορισμός των επιλεγέντων εκ μέρους της Πολιτείας. Επίσης, κατάργηση κάθε δικαστικής/δικαιοδοτικής αρμοδιότητας που έχει απομείνει στους μουφτήδες, και εφεξής, υποχρεωτική επίλυση όλων των αστικών διαφορών από την ελληνική Δικαιοσύνη για όλους τους μειονοτικούς πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου.

Ποινικά ζητήματα και φυλακές:  Το ΜέΡΑ25 θα εργαστεί για τον περιορισμό της υπερ-ποινικοποίησης απλών αδικημάτων, ως μέσου κρατικής καταστολής, και τον περιορισμό της κακουργηματοποίησης των πλημμεληματικών αδικημάτων, την ριζική αναμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος, καθώς και την επέκταση και εφαρμογή εναλλακτικών της κράτησης μέτρων και εναλλακτικών τρόπων έκτισης ποινής.

Αντιρρησίες συνείδησης: Έως την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, το ΜέΡΑ25 θα υπαγάγει τον θεσμό της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας σε μη στρατιωτική αρχή εκτός της δικαιοδοσίας του Υπουργείου Άμυνας και θα εξισώσει την διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας με τη στρατιωτική. Επίσης, θα σταματήσουν όλες οι διώξεις διώξεων των αντιρρησιών συνείδησης και θα ακυρωθούν τα πρόστιμα όλων των αντιρρησιών συνείδησης.

Ποσόστωση: Το ΜέΡΑ25 θα εφαρμόσει την οδηγία του ΟΗΕ για την ποσόστωση σε όλους τους εργασιακούς τομείς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σεξουαλικά δικαιώματα και δικαιώματα φύλου: Το ΜέΡΑ25 θα αναγνωρίσει το δικαίωμα πολιτικού γάμου ανεξαρτήτως φύλου των δύο συντρόφων, με πλήρη δικαιώματα όσον αφορά την υιοθεσία παιδιών και βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και της αλλαγής των κρατικών εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων με βάση το κοινωνικό τους φύλο.

Καταπολέμηση έμφυλης βίας: Το ΜέΡΑ25 θα ιδρύσει ειδικό τμήμα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που θα δέχεται καταγγελίες πολίτων για τον τρόπο διαχείρισης ομοφοβικών και σεξιστικών επιθέσεων από́ πολίτες και από τα σώματα ασφαλείας και θα εκδίδει ετησία έκθεση για την ορθή εφαρμογή του νομικού πλαισίου που ήδη υπάρχει από τις αρμόδιες αρχές – Θα διευρύνει τον Αντιρατσιστικό Νόμο εμπλουτίζοντάς τον με αντισεξιστικές , αντιτρανσφοβικές και αντιομοφοβικές διατάξεις και αντίστοιχες ποινές για επιθέσεις και παρενοχλήσεις – Θα ιδρύσει Δημόσιο Ελεγκτικό Μηχανισμό του Υπουργείου Παιδείας στελεχωμένο από κατάλληλα εκπαιδευμένους κοινωνικούς λειτουργούς με άμεση πρόσβαση στους χώρους εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του κακοποιητικού και προσβλητικού λόγου και συμπεριφοράς των διδασκόντων.

Πολίτες με αναπηρία:  Το ΜέΡΑ25 θα ενοποιήσει όλα τα επιδόματα αναπηρίας σε ένα και θα το μετατρέψει σε ειδική κοινωνική σύνταξη επιπέδου που επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, θα προβλεφθεί πρόσβαση σε κέντρα αποκατάστασης και ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης (παρέχοντας τμήματα ένταξης, εξειδικευμένους δασκάλους, δεύτερο εκπαιδευτικό στην τάξη)

Μετάβαση στο περιεχόμενο