Τομείς Τουρισμού & Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Κατάσχεση των Ιαματικών Πηγών για ιδιωτικά συμφέροντα

News
18 Φεβ, 2021

Ένα ακόμη μοντέλο στα πρότυπα του ΤΑΙΠΕΔ προωθεί η κυβέρνηση που αυτή την φορά έχει να κάνει με την ιδιοκτησία και την διαχείριση των δημοσίων ιαματικών πηγών.

Το υπουργείο Τουρισμού προχωρά στη δημιουργία της Α.Ε. «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – ΙΠΕ Α.Ε.», η οποία θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα χιλίων μέτρων που σήμερα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο όχι μόνο του δημοσίου αλλά και οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση με τους δήμους που λειτουργούν στα όρια τους Ιαματικές Πηγές με σχετικές υποδομές, το υπουργείο Τουρισμού στην ουσία προτίθεται να υφαρπάξει καταχρηστικά και να κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία που σήμερα ανήκουν σε δεκάδες Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

Το ΜΕΡΑ25 αντιτίθεται ακόμη μια φορά στην αυθαιρεσία της κυβέρνησης που αποφασίζει μονομερώς την εκποίηση της περιουσίας των οικείων κοινωνιών, χωρίς να ακούσουν τις προτάσεις τους, μην έχοντας γνώμονα το κοινό συμφέρον, παρά μόνο το όφελος του καρπωτή ιδιώτη.

Τομέας: Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 210-3810671 | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται πολιτικές για την αποκεντρωμένη διαχείριση των δημοτικών προβλημάτων και ευκαιριών, για την αντιμετώπιση θεμάτων που καθορίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τη διατήρηση και ενίσχυσή των θεσμών αλληλεγγύης, την ανάπτυξη παροχών προς τον πολίτη. Προωθεί μια συμμετοχική, δημοκρατική λειτουργία όλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Τομέας: Τουρισμού | 210-3810671 | [email protected]

Ο τομέας επεξεργάζεται κυρίως πολιτικές για τη διαμονή, την εστίαση, την πρακτόρευση, το θεματικός Τουρισμό. Σκοπός του είναι να αναπτυχθούν όλα τα είδη και οι μορφές του Τουρισμού, διευρύνοντας την περίοδο του μέσα σε ένα βιώσιμο και αειφόρο πλαίσιο που σέβεται τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο