Τομέας Υγείας: Ο κορωνοϊός ως Δούρειος Ίππος για τη διάλυση του Ε.Σ.Υ.

Θεμελιώδης στην πολιτική κατά της πανδημίας, εκτός από την πρόληψη, είναι η α…