ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.: Νέες διοικήσεις, μοιραία πρόσωπα, καταστροφικές πολιτικές

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.: Νέες διοικήσεις, μοιραία πρόσωπα, καταστροφικές πολιτικές Φωτογραφία: Ευρωκίνηση Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η επίφαση κοινοβουλευτικού ελέγχου των κυβερνητικών επιλογών με την ακρόαση της επιλεγείσας διοίκησης των ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων…