Η Συνταγματική Αναθεώρηση πρέπει να ενισχύσει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση της χώρας

Η Συνταγματική Αναθεώρηση πρέπει να ενισχύσει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση της χώρας

Το ζήτημα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα στα πλαίσια της Συνταγματικής Αναθεώρησης είναι το άρθρο 32 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το ΜέΡΑ25 στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο, παίρνει ξεκάθαρη θέση. Στη διαδικασία εκλογής του ΠτΔ να προστεθεί μία επιπλέον ψηφοφορία, σύμφωνα με την οποία αρκούν 151 ψήφοι για την εκλογή του. Με αυτό τον τρόπο αποσυνδέεται η προεδρική εκλογή από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη κοινοβουλευτικών εκλογών. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τους πολίτες αν δεν καρποφορήσουν οι ψηφοφορίες στη Βουλή, δημιουργεί συνθήκες δυαρχίας και οδηγεί νομοτελειακά σε αλλαγή του πολιτεύματος.

Το σκεπτικό της πρότασής μας είναι πως η εκλογή του ΠτΔ από το εκλογικό σώμα ουσιαστικά δημιουργεί έναν ακόμα πυλώνα ανάθεσης. Το ΜέΡΑ25 έχει ως βασικό πρόταγμα την ενίσχυση της δημοκρατίας και της ολοένα αυξανόμενης συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση της χώρας. Για αυτό το λόγο καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις για συνταγματική κατοχύρωση δημοψηφισμάτων με λαϊκή πρωτοβουλία, τοποθετώντας τους πολίτες στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων.

Ειδικότερα προτείνουμε την πρόβλεψη δημοψηφισμάτων για κατάργηση νόμων, δημοψηφίσματα νομοθετικού περιεχομένου καθώς και δημοψηφίσματα σε τοπικό επίπεδο για ανάκληση τοπικών αρχόντων.

Αναλυτικότερα:

α) Λαϊκή αρνησικυρία: Με τη συλλογή ικανού αριθμού υπογραφών πολιτών θα διενεργείται δημοψήφισμα για την κατάργηση ορισμένου νόμου

β) Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία: Με τη συλλογή ικανού αριθμού υπογραφών πολιτών θα διενεργείται δημοψήφισμα που, αναλόγως, θα υποχρεώνει τη Βουλή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία με συγκεκριμένη κατεύθυνση και περιεχόμενο ή θα θέτει στην κρίση του λαού ένα διαμορφωμένο σχέδιο. Άπαντα τα δημοψηφίσματα θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

γ) Σε τοπικό επίπεδο θεσπίζεται η λαϊκή ανάκληση: Δηλαδή με τη συγκέντρωση του προβλεπόμενου αριθμού υπογραφών πολιτών θα διενεργείται δημοψήφισμα με αντικείμενο την πρόωρη λήξη της θητείας συγκεκριμένου μονοπρόσωπου ή συλλογικού αντιπροσωπευτικού οργάνου.