Καταρρίπτουμε τα παραμύθια τους. Παραμύθι #2 – Το “ύφος” Βαρουφάκη

Καταρρίπτουμε τα παραμύθια τους. Παραμύθι #2 – Το “ύφος” Βαρουφάκη

Αν ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε συμφωνήσει με τους δανειστές… Τί θα γινόταν την επόμενη περίοδο; Θα είχε αποφευχθεί το 3ο μνημόνιο;

Μάθετε την αλήθεια: