Περί φασισμού και της ανιστόρητης/αδιάκριτης χρήσης του όρου

Περί φασισμού και της ανιστόρητης/αδιάκριτης χρήσης του όρου Σε λεξικό του 1932 στο λήμμα φασισμός διαβάζουμε (στην καθαρεύουσα βεβαίως βεβαίως): «Κοινωνικώς ο φασισμός δεν αναγνωρίζει τον αγώνα των τάξεων, δύναται δε να λεχθή οτι ουδ’αυτήν την διαίρεσιν της κοινωνίας εις τάξεις αποδέχεται. Πάσαι αι τάξεις απορροφούνται υπο του φασισμού και αφομοιούνται εν αυτώ, ουδεμιάς άλλης…