Ο Βιασμός των Εννοιών

Ο Βιασμός των Εννοιών Ακόμα και στο Google εάν πληκτρολογήσεις τη λέξη “μεταρρύθμιση” βγάζει ως έννοια «το σύνολο σημαντικών αλλαγών σε ένα τομέα, που αποσκοπεί στη λύση προβλημάτων, την εύρυθμη λειτουργία του κ.τ.λ» Τα τελευταία 8 χρόνια, μετά την έναρξη της νέας, μνημονιακής εποχής για την Ελλάδα, αυτή τη λέξη την ακούμε πιο συχνά από…