Υγείας: Μάχη Τράκα – Γυναικολόγος

Παιδείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Γεράσιμος Λυμπεράτος – Καθηγητής ΕΜΠ

Πράσινης Μετάβασης: Γιάννης Χαραλαμπάκης – Φαρμακοποιός

Πολιτισμού: Ελένη Σπετσιώτη – Θεατρολόγος

Διεθνών Σχέσεων: Αλέξης Σμυρλής – Οικονομολόγος

Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Αγγελική Αδαμοπούλου – Δικηγόρος