Ποιος είναι αυτός που παίζει τη χώρα κορώνα – γράμματα; Ο παραλογισμός τους, συνεχίζεται…