Η παιδεία στα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων, δέχεται πολλαπλά χτυπήματα: υποχρηματοδοτείται, υποστελεχώνεται και υποβαθμίζεται συστηματικά προς όφελος της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, 40.000 εκπαιδευτικοί απολύθηκαν, με τα σχολεία να υπολειτουργούν, έχοντας σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, λειτουργώντας κυρίως με αναπληρωτές καθηγητές (22.000) καθώς έχουν σταματήσει οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Το ΜέΡΑ25 θεωρεί την παιδεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους, ανεξαρτήτως οικονομικής τάξης.

Για αυτό βρισκόμαστε στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός συνεκτικού σχεδίου για την παιδεία, από την πρωτοβάθμια μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που να διασφαλίζει την ποιοτική δημόσια και δωρεάν παιδεία, ενισχύοντάς την, θέτοντάς την ως βασική προτεραιότητα της πολιτικής μας πρότασης.