Στο μενού ΘΕΣΕΙΣ μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το Εκλογικό Πρόγραμμα του ΜέΡΑ25, τη Νέα Συμφωνία για την Ελλάδα – τις Επτά Τομές, καθώς και τις επιμέρους θέσεις του κόμματος για την Παιδεία, την Υγεία, τον Πολιτισμό, την Πράσινη Μετάβαση, τις Διεθνείς Σχέσεις και την Άμυνα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα ΜΜΕ και το Δικαστικό Σύστημα.

Σας καλούμε να διαβάσετε και να κρίνετε τις Θέσεις του ΜέΡΑ25