Ποιο ήταν τελικά το αποτέλεσμα της στρατηγικής της ρήξης; Γιατί “καταστράφηκε η χώρα”;